Παρακολούθηση
Jean Krivine
Jean Krivine
CNRS and Université de Paris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irif.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rule-based modelling of cellular signalling
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
International conference on concurrency theory, 17-41, 2007
4262007
Reversible communicating systems
V Danos, J Krivine
International Conference on Concurrency Theory, 292-307, 2004
2732004
Scalable simulation of cellular signaling networks
V Danos, J Feret, W Fontana, J Krivine
Asian Symposium on Programming Languages and Systems, 139-157, 2007
264*2007
Internal coarse-graining of molecular systems
J Feret, V Danos, J Krivine, R Harmer, W Fontana
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (16), 6453-6458, 2009
2602009
Stochastic bigraphs
J Krivine, R Milner, A Troina
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 218, 73-96, 2008
1482008
Abstract interpretation of cellular signalling networks
V Danos, J Feret, W Fontana, J Krivine
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2008
1282008
Formal molecular biology done in CCS-R
V Danos, J Krivine
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 180 (3), 31-49, 2007
1242007
A compositional semantics for the reversible pi-calculus
I Cristescu, J Krivine, D Varacca
Proceedings of the 2013 28th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2013
1072013
Graphs, rewriting and pathway reconstruction for rule-based models
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Hayman, J Krivine, ...
FSTTCS 2012-IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology …, 2012
1062012
Rule-based modelling, symmetries, refinements
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
Formal Methods in Systems Biology: First International Workshop, FMSB 2008 …, 2008
1002008
Abstracting the differential semantics of rule-based models: exact and automated model reduction
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
2010 25th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 362-381, 2010
962010
Rule-based modelling and model perturbation
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
Transactions on Computational Systems Biology XI, 116-137, 2009
932009
Transactions in RCCS
V Danos, J Krivine
International Conference on Concurrency Theory, 398-412, 2005
712005
Intrinsic information carriers in combinatorial dynamical systems
R Harmer, V Danos, J Feret, J Krivine, W Fontana
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 20 (3), 2010
652010
Combinatorial complexity and compositional drift in protein interaction networks
EJ Deeds, J Krivine, J Feret, V Danos, W Fontana
PloS one 7 (3), e32032, 2012
512012
General reversibility
V Danos, J Krivine, P Sobociński
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 175 (3), 75-86, 2007
422007
Rigid families for CCS and the-calculus
ID Cristescu, J Krivine, D Varacca
International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing, 223-240, 2015
332015
Rule‐Based Modeling and Model Refinement
E Murphy, V Danos, J Feret, J Krivine, R Harmer
Elements of computational systems biology, 83-114, 2010
332010
Dynamic influence networks for rule-based models
AG Forbes, A Burks, K Lee, X Li, P Boutillier, J Krivine, W Fontana
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 184-194, 2017
242017
Incremental update for graph rewriting
P Boutillier, T Ehrhard, J Krivine
Programming Languages and Systems: 26th European Symposium on Programming …, 2017
242017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20