Παρακολούθηση
Luisa Verdoliva
Luisa Verdoliva
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Faceforensics++: Learning to detect manipulated facial images
A Rössler, D Cozzolino, L Verdoliva, C Riess, J Thies, M Nießner
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
8622019
Land use classification in remote sensing images by convolutional neural networks
M Castelluccio, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
arXiv preprint arXiv:1508.00092, 2015
6352015
A nonlocal SAR image denoising algorithm based on LLMMSE wavelet shrinkage
S Parrilli, M Poderico, CV Angelino, L Verdoliva
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 50 (2), 606-616, 2012
5832012
Pansharpening by convolutional neural networks
G Masi, D Cozzolino, L Verdoliva, G Scarpa
Remote Sensing 8 (7), 594, 2016
5222016
Efficient dense-field copy-move forgery detection
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 10 (11), 2284-2297, 2015
3152015
Faceforensics: A large-scale video dataset for forgery detection in human faces
A Rössler, D Cozzolino, L Verdoliva, C Riess, J Thies, M Nießner
arXiv preprint arXiv:1803.09179, 2018
2502018
Noiseprint: a CNN-based camera model fingerprint
D Cozzolino, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 15 (1), 144-159, 2020
2202020
Media forensics and deepfakes: an overview
L Verdoliva
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 14 (5), 910-932, 2020
2152020
Recasting Residual-based Local Descriptors as Convolutional Neural Networks: an Application to Image Forgery Detection
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security (IH&MMSec), 2017
2152017
Detection of GAN-Generated Fake Images over Social Networks
F Marra, D Gragnaniello, D Cozzolino, L Verdoliva
IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR …, 2018
2012018
Splicebuster: A new blind image splicing detector
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS), 1-6, 2015
1902015
Forensictransfer: Weakly-supervised domain adaptation for forgery detection
D Cozzolino, J Thies, A Rössler, C Riess, M Nießner, L Verdoliva
arXiv preprint arXiv:1812.02510, 2018
1782018
An investigation of local descriptors for biometric spoofing detection
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 10 (4), 849-863, 2015
1772015
SAR image despeckling through convolutional neural networks
G Chierchia, D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2017
1672017
Exploiting patch similarity for SAR image processing: the nonlocal paradigm
C Deledalle, L Denis, G Poggi, F Tupin, L Verdoliva
IEEE Signal Processing Magazine 31 (4), 69-78, 2014
1632014
A Bayesian-MRF Approach for PRNU-based Image Forgery Detection
G Chierchia, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 9 (4), 554-567, 2014
1592014
Fast Adaptive Nonlocal SAR Despeckling
D Cozzolino, S Parrilli, G Scarpa, G Poggi, L Verdoliva
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 11 (2), 524-528, 2014
1422014
Benchmarking Framework for SAR Despeckling
GD Martino, M Poderico, G Poggi, D Riccio, L Verdoliva
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 52 (3), 1596-1615, 2014
1412014
Do GANs leave artificial fingerprints?
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva, G Poggi
IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR …, 2019
1382019
Fingerprint liveness detection based on Weber local image descriptor
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and Medical …, 2013
1312013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20