Παρακολούθηση
Nikolaos Monokrousos
Nikolaos Monokrousos
Assistant Professor of Soil Ecology, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soil quality variables in organically and conventionally cultivated field sites
N Monokrousos, EM Papatheodorou, JD Diamantopoulos, GP Stamou
Soil Biology and Biochemistry 38 (6), 1282-1289, 2006
1362006
Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups
JM Halley, N Monokrousos, AD Mazaris, WD Newmark, D Vokou
Nature communications 7 (1), 12283, 2016
1172016
Exploring biodiversity in the bacterial community of the Mediterranean phyllosphere and its relationship with airborne bacteria
D Vokou, K Vareli, E Zarali, K Karamanoli, HIA Constantinidou, ...
Microbial ecology 64, 714-724, 2012
982012
Spatial variability of soil organic C, inorganic N and extractable P in a Mediterranean grazed area
C Costa, EM Papatheodorou, N Monokrousos, GP Stamou
Land degradation & development 26 (2), 103-109, 2015
692015
The Role of Microbial Inoculants on Plant Protection, Growth Stimulation, and Crop Productivity of the Olive Tree (Olea europea L.)
G Bizos, EM Papatheodorou, T Chatzistathis, N Ntalli, VG Aschonitis, ...
Plants 9 (6), 743, 2020
632020
The canonical NF-κB pathway differentially protects normal and human tumor cells from ROS-induced DNA damage
A Sfikas, C Batsi, E Tselikou, G Vartholomatos, N Monokrousos, P Pappas, ...
Cellular signalling 24 (11), 2007-2023, 2012
522012
Ten years of co-management in Greek protected areas: an evaluation
D Vokou, PG Dimitrakopoulos, N Jones, A Damialis, N Monokrousos, ...
Biodiversity and conservation 23, 2833-2855, 2014
492014
Assessment of Robinia pseudoacacia cultivations as a restoration strategy for reclaimed mine spoil heaps
K Vlachodimos, EM Papatheodorou, J Diamantopoulos, N Monokrousos
Environmental monitoring and assessment 185, 6921-6932, 2013
492013
Greenhouse biofumigation with Melia azedarach controls Meloidogyne spp. and enhances soil biological activity
N Ntalli, N Monokrousos, C Rumbos, D Kontea, D Zioga, ...
Journal of Pest Science 91, 29-40, 2018
482018
Temporal and spatial variability of soil chemical and biological variables in a Mediterranean shrubland
N Monokrousos, EM Papatheodorou, JD Diamantopoulos, GP Stamou
Forest ecology and management 202 (1-3), 83-91, 2004
472004
Nematicidal amendments and soil remediation
N Ntalli, Z Adamski, M Doula, N Monokrousos
Plants 9 (4), 429, 2020
432020
Species–area relationships and extinction forecasts
JM Halley, V Sgardeli, N Monokrousos
Annals of the New York Academy of Sciences 1286 (1), 50-61, 2013
372013
The effects of plant type, AMF inoculation and water regime on rhizosphere microbial communities
N Monokrousos, EM Papatheodorou, M Orfanoudakis, DG Jones, ...
European Journal of Soil Science 71 (2), 265-278, 2020
362020
Quantifying the conservation value of Sacred Natural Sites
DN Avtzis, K Stara, V Sgardeli, A Betsis, S Diamandis, JR Healey, ...
Biological Conservation 222, 95-103, 2018
322018
The response of soil biochemical variables to organic and conventional cultivation of Asparagus sp.
N Monokrousos, EM Papatheodorou, GP Stamou
Soil Biology and Biochemistry 40 (1), 198-206, 2008
302008
Reclamation of lignite mine areas with Triticum aestivum: The dynamics of soil functions and microbial communities
A Mastrogianni, EM Papatheodorou, N Monokrousos, ...
Applied Soil Ecology 80, 51-59, 2014
282014
Differential responses of structural and functional aspects of soil microbes and nematodes to abiotic and biotic modifications of the soil environment
EM Papatheodorou, H Kordatos, T Kouseras, N Monokrousos, ...
Applied soil ecology 61, 26-33, 2012
282012
Thymus Citriodorus (Schreb) Botanical Products as Ecofriendly Nematicides with Bio-Fertilizing Properties
N Ntalli, A Bratidou Parlapani, K Tzani, M Samara, G Boutsis, M Dimou, ...
Plants 9 (2), 202, 2020
252020
Anise, parsley and rocket as nematicidal soil amendments and their impact on non-target soil organisms
N Ntalli, D Zioga, M Argyropoulou, E Papatheodorou, ...
Applied Soil Ecology 143, 17-25, 2019
252019
Oocytes development, maturity classification, maturity size and spawning season of the red mullet (Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758)
L Kokokiris, A Stamoulis, N Monokrousos, S Doulgeraki
Journal of Applied Ichthyology 30 (1), 20-27, 2014
242014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20