Παρακολούθηση
Vassilis Stathopoulos
Vassilis Stathopoulos
Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Department of Agricultural Development
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An investigation of the NO/H2/O2 (Lean-deNOx) reaction on a highly active and selective Pt/La0. 5Ce0. 5MnO3 catalyst
CN Costa, VN Stathopoulos, VC Belessi, AM Efstathiou
Journal of Catalysis 197 (2), 350-364, 2001
2012001
An investigation of the NO/H2/O2 (Lean-deNOx) reaction on a highly active and selective Pt/La0. 5Ce0. 5MnO3 catalyst
CN Costa, VN Stathopoulos, VC Belessi, AM Efstathiou
Journal of Catalysis 197 (2), 350-364, 2001
2012001
An investigation of the NO/H2/O2 (Lean De-NOx) reaction on a highly active and selective Pt/La0. 7Sr0. 2Ce0. 1FeO3 catalyst at low temperatures
CN Costa, PG Savva, C Andronikou, PS Lambrou, K Polychronopoulou, ...
Journal of Catalysis 209 (2), 456-471, 2002
1542002
An investigation of the NO/H2/O2 (Lean De-NOx) reaction on a highly active and selective Pt/La0. 7Sr0. 2Ce0. 1FeO3 catalyst at low temperatures
CN Costa, PG Savva, C Andronikou, PS Lambrou, K Polychronopoulou, ...
Journal of Catalysis 209 (2), 456-471, 2002
1542002
A comprehensive review of recent advances in materials aspects of phase change materials in thermal energy storage
CN Elias, VN Stathopoulos
Energy Procedia 161, 385-394, 2019
1082019
Titanium dioxide (TiO₂)-based photocatalyst materials activity enhancement for contaminants of emerging concern (CECs) degradation: In the light of modification strategies
CB Anucha, I Altin, E Bacaksiz, VN Stathopoulos
Chemical Engineering Journal Advances 10, 100262, 2022
992022
Phase change materials in solar domestic hot water systems: A review
E Douvi, C Pagkalos, G Dogkas, MK Koukou, VN Stathopoulos, Y Caouris, ...
International Journal of Thermofluids 10, 100075, 2021
932021
What about greener phase change materials? A review on biobased phase change materials for thermal energy storage applications
O Okogeri, VN Stathopoulos
International Journal of Thermofluids 10, 100081, 2021
712021
Comparative study of La–Sr–Fe–O perovskite-type oxides prepared by ceramic and surfactant methods over the CH4 and H2 lean-deNOx
VN Stathopoulos, VC Belessi, TV Bakas, SG Neophytides, CN Costa, ...
Applied Catalysis B: Environmental 93 (1-2), 1-11, 2009
652009
Experimental and computational investigation of a latent heat energy storage system with a staggered heat exchanger for various phase change materials
MK Koukou, MG Vrachopoulos, NS Tachos, G Dogkas, K Lymperis, ...
Thermal Science and Engineering Progress 7, 87-98, 2018
582018
Design of functionally graded multilayer thermal barrier coatings for gas turbine application
V Stathopoulos, V Sadykov, S Pavlova, Y Bespalko, Y Fedorova, ...
Surface and Coatings Technology 295, 20-28, 2016
572016
Characterisation and management of ash produced in the hospital waste incinerator of Athens, Greece
I Kougemitrou, A Godelitsas, C Tsabaris, V Stathopoulos, A Papandreou, ...
Journal of Hazardous Materials 187 (1-3), 421-432, 2011
572011
Facet-Dependent Reactivity of Fe2O3/CeO2 Nanocomposites: Effect of Ceria Morphology on CO Oxidation
M Lykaki, S Stefa, SAC Carabineiro, PK Pandis, VN Stathopoulos, ...
Catalysts 9 (4), 371, 2019
562019
Synthesis and characterization of doped apatite-type lanthanum silicates for SOFC applications
H Gasparyan, S Neophytides, D Niakolas, V Stathopoulos, T Kharlamova, ...
Solid State Ionics 192 (1), 158-162, 2011
532011
Structural ceramics containing electric arc furnace dust
VN Stathopoulos, A Papandreou, D Kanellopoulou, CJ Stournaras
Journal of Hazardous Materials 262, 91-99, 2013
482013
Impact of processing parameters on tensile strength, in-process crystallinity and mesostructure in FDM-fabricated PLA specimens
O Luzanin, D Movrin, V Stathopoulos, P Pandis, T Radusin, V Guduric
Rapid Prototyping Journal 25 (8), 1398-1410, 2019
432019
A novel method for estimating the C-values of the BET equation in the whole range 0< P/Po< 1 using a Scatchard-type treatment of it
PJ Pomonis, DE Petrakis, AK Ladavos, KM Kolonia, GS Armatas, ...
Microporous and mesoporous materials 69 (1-2), 97-107, 2004
432004
Bioelectricity production from fermentable household waste extract using a single chamber microbial fuel cell
A Tremouli, I Karydogiannis, PK Pandis, K Papadopoulou, C Argirusis, ...
Energy Procedia 161, 2-9, 2019
412019
Characterization of Al-and Ti-modified MCM-41 using adsorption techniques
JB Rosenholm, H Rahiala, J Puputti, V Stathopoulos, P Pomonis, ...
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 250 (1-3 …, 2004
412004
Temperature-programmed C18O2 SSITKA for powders of fast oxide-ion conductors: Estimation of oxygen self-diffusion coefficients
V Sadykov, E Sadovskaya, A Bobin, T Kharlamova, N Uvarov, A Ulikhin, ...
Solid State Ionics 271, 69-72, 2015
392015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20