Παρακολούθηση
Valerio Cosentino
Valerio Cosentino
Eventbrite
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eventbrite.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A systematic mapping study of software development with GitHub
V Cosentino, JLC Izquierdo, J Cabot
IEEE Access 5, 7173-7192, 2017
1402017
Findings from GitHub: methods, datasets and limitations
V Cosentino, J Luis, J Cabot
Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software …, 2016
1052016
A Model-based Approach to Gamify the Learning of Modeling.
V Cosentino, S Gérard, J Cabot
SCME-iStarT@ ER, 15-24, 2017
792017
Assessing the bus factor of git repositories
V Cosentino, JLC Izquierdo, J Cabot
2015 IEEE 22nd International Conference on Software Analysis, Evolution, and …, 2015
772015
Exploring the use of labels to categorize issues in open-source software projects
J Cabot, JLC Izquierdo, V Cosentino, B Rolandi
2015 IEEE 22nd International Conference on Software Analysis, Evolution, and …, 2015
762015
Perceval: software project data at your will
S Dueñas, V Cosentino, G Robles, JM Gonzalez-Barahona
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
592018
GiLA: GitHub label analyzer
JLC Izquierdo, V Cosentino, B Rolandi, A Bergel, J Cabot
2015 IEEE 22nd International Conference on Software Analysis, Evolution, and …, 2015
422015
On the impact of outdated and vulnerable javascript packages in docker images
A Zerouali, V Cosentino, T Mens, G Robles, JM Gonzalez-Barahona
2019 IEEE 26th International Conference on Software Analysis, Evolution and …, 2019
402019
A model driven reverse engineering framework for extracting business rules out of a java application
V Cosentino, J Cabot, P Albert, P Bauquel, J Perronnet
Rules on the Web: Research and Applications: 6th International Symposium …, 2012
302012
Gitana: A SQL-based git repository inspector
V Cosentino, JLC Izquierdo, J Cabot
Conceptual Modeling: 34th International Conference, ER 2015, Stockholm …, 2015
232015
Extracting business rules from COBOL: A model-based framework
V Cosentino, J Cabot, P Albert, P Bauquel, J Perronnet
2013 20th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE), 409-416, 2013
232013
GrimoireLab: A toolset for software development analytics
S Dueñas, V Cosentino, JM Gonzalez-Barahona, AC San Felix, ...
PeerJ Computer Science 7, e601, 2021
152021
An empirical study on the maturity of the eclipse modeling ecosystem
JLC Izquierdo, V Cosentino, J Cabot
2017 ACM/IEEE 20th International Conference on Model Driven Engineering …, 2017
152017
Model-based analysis of Java EE web security misconfigurations
S Martínez, V Cosentino, J Cabot
Computer Languages, Systems & Structures 49, 36-61, 2017
142017
Three metrics to explore the openness of GitHub projects
V Cosentino, JLC Izquierdo, J Cabot
arXiv preprint arXiv:1409.4253, 2014
112014
Extracting UML/OCL integrity constraints and derived types from relational databases
V Cosentino, S Martinez
13th international workshop on OCL, model constraint and query languages, 2013
112013
Conpan: a tool to analyze packages in software containers
A Zerouali, V Cosentino, G Robles, JM Gonzalez-Barahona, T Mens
2019 IEEE/ACM 16th International Conference on Mining Software Repositories …, 2019
102019
Model-based analysis of Java EE web security configurations
S Martínez, V Cosentino, J Cabot
Proceedings of the 8th International Workshop on Modeling in Software …, 2016
102016
Extracting business rules from COBOL: A model-based tool
V Cosentino, J Cabot, P Albert, P Bauquel, J Perronnet
2013 20th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE), 483-484, 2013
102013
Reverse engineering of database security policies
S Martínez, V Cosentino, J Cabot, F Cuppens
Database and Expert Systems Applications: 24th International Conference …, 2013
102013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20