Παρακολούθηση
Nicolas Tsapatsoulis
Nicolas Tsapatsoulis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cut.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Emotion recognition in human-computer interaction
R Cowie, E Douglas-Cowie, N Tsapatsoulis, G Votsis, S Kollias, ...
IEEE Signal processing magazine 18 (1), 32-80, 2001
31532001
Overview of research on facial ageing using the FG‐NET ageing database
G Panis, A Lanitis, N Tsapatsoulis, TF Cootes
Iet Biometrics 5 (2), 37-46, 2016
2522016
Evaluating the descriptive power of Instagram hashtags
S Giannoulakis, N Tsapatsoulis
Journal of Innovation in Digital Ecosystems 3 (2), 114-129, 2016
1912016
Parameterized facial expression synthesis based on MPEG-4
A Raouzaiou, N Tsapatsoulis, K Karpouzis, S Kollias
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2002, 1-18, 2002
1652002
Efficient face detection for multimedia applications
N Tsapatsoulis, Y Avrithis, S Kollias
Proceedings 2000 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2000
982000
Emotion recognition and synthesis based on MPEG-4 FAPs
N Tsapatsoulis, A Raouzaiou, SD Kollias, RID Cowie, E Douglas-Cowie
972002
Comparing template-based, feature-based and supervised classification of facial expressions from static images
W Fellenz, J Taylor, N Tsapatsoulis, S Kollias
Computational Intelligence and Applications 19 (9), 9, 1999
751999
Broadcast news parsing using visual cues: A robust face detection approach
Y Avrithis, N Tsapatsoulis, S Kollias
2000 IEEE International Conference on Multimedia and Expo. ICME2000 …, 2000
642000
Social voting advice applications—definitions, challenges, datasets and evaluation
I Katakis, N Tsapatsoulis, F Mendez, V Triga, C Djouvas
IEEE Transactions on cybernetics 44 (7), 1039-1052, 2013
632013
A snake model for object tracking in natural sequences
G Tsechpenakis, K Rapantzikos, N Tsapatsoulis, S Kollias
Signal processing: image communication 19 (3), 219-238, 2004
602004
Face detection in color images and video sequences
N Tsapatsoulis, S Kollias
2000 10th Mediterranean Electrotechnical Conference. Information Technology …, 2000
592000
Color-based retrieval of facial images
Y Avrithis, N Tsapatsoulis, S Kollias
2000 10th European Signal Processing Conference, 1-4, 2000
582000
Bottom-up spatiotemporal visual attention model for video analysis
K Rapantzikos, N Tsapatsoulis, Y Avrithis, S Kollias
IET Image Processing 1 (2), 237-248, 2007
572007
Topic modelling on Instagram hashtags: An alternative way to Automatic Image Annotation?
A Argyrou, S Giannoulakis, N Tsapatsoulis
2018 13th international workshop on semantic and social media adaptation and …, 2018
522018
Opinion mining from social media short texts: Does collective intelligence beat deep learning?
N Tsapatsoulis, C Djouvas
Frontiers in Robotics and AI 5, 138, 2019
502019
Improving the scalability of recommender systems by clustering using genetic algorithms
O Georgiou, N Tsapatsoulis
International conference on artificial neural networks, 442-449, 2010
502010
Intelligent initialization of resource allocating RBF networks
M Wallace, N Tsapatsoulis, S Kollias
Neural Networks 18 (2), 117-122, 2005
502005
Spatiotemporal saliency for video classification
K Rapantzikos, N Tsapatsoulis, Y Avrithis, S Kollias
Signal Processing: Image Communication 24 (7), 557-571, 2009
472009
A fuzzy system for emotion classification based on the MPEG-4 facial definition parameter set
N Tsapatsoulis, K Karpouzis, G Stamou, F Piat, S Kollias
2000 10th European Signal Processing Conference, 1-4, 2000
462000
Remote authentication via biometrics: A robust video-object steganographic mechanism over wireless networks
K Ntalianis, N Tsapatsoulis
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 4 (1), 156-174, 2015
422015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20