Παρακολούθηση
zervas efthimios
zervas efthimios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eap.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Environmental Kuznets Curve (EKC) theory—Part A: Concept, causes and the CO2 emissions case
D Kaika, E Zervas
Energy policy 62, 1392-1402, 2013
7712013
Using Delphi technique to build consensus in practice
L Giannarou, E Zervas
International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM) 9 (2 …, 2014
4132014
The environmental Kuznets curve (EKC) theory. Part B: Critical issues
D Kaika, E Zervas
Energy Policy 62, 1403-1411, 2013
2892013
Emission of alcohols and carbonyl compounds from a spark ignition engine. Influence of fuel and air/fuel equivalence ratio
E Zervas, X Montagne, J Lahaye
Environmental science & technology 36 (11), 2414-2421, 2002
2202002
Public acceptance of biofuels
E Savvanidou, E Zervas, KP Tsagarakis
Energy Policy 38 (7), 3482-3488, 2010
1612010
Clustering analysis of countries using the COVID-19 cases dataset
V Zarikas, SG Poulopoulos, Z Gareiou, E Zervas
Data in brief 31, 105787, 2020
1182020
Correlations between cycle-to-cycle variations and combustion parameters of a spark ignition engine
E Zervas
Applied Thermal Engineering 24 (14-15), 2073-2081, 2004
982004
C1−C5 Organic Acid Emissions from an SI Engine:  Influence of Fuel and Air/Fuel Equivalence Ratio
E Zervas, X Montagne, J Lahaye
Environmental science & technology 35 (13), 2746-2751, 2001
932001
Emissions of regulated pollutants from a spark ignition engine. Influence of fuel and air/fuel equivalence ratio
E Zervas, X Montagne, J Lahaye
Environmental science & technology 37 (14), 3232-3238, 2003
852003
Energy use and saving in residential sector and occupant behavior: A case study in Athens
C Vogiatzi, G Gemenetzi, L Massou, S Poulopoulos, S Papaefthimiou, ...
Energy and Buildings 181, 1-9, 2018
812018
The influence of gasoline formulation on specific pollutant emissions
E Zervas, X Montagne, J Lahaye
Journal of the Air & Waste Management Association 49 (11), 1304-1314, 1999
781999
Technical Efficiency of Economic Systems of EU-15 countries based on Energy Consumption
C Bampatsou, E Zervas
7th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and …, 2011
762011
Comparison of exhaust particle number measured by EEPS, CPC, and ELPI
E Zervas, P Dorlhène
Aerosol science and technology 40 (11), 977-984, 2006
712006
Emission of specific pollutants from a compression ignition engine. Influence of fuel hydrotreatment and fuel/air equivalence ratio
E Zervas, X Montagne, J Lahaye
Atmospheric Environment 35 (7), 1301-1306, 2001
712001
Influence of fuel and air/fuel equivalence ratio on the emission of hydrocarbons from a SI engine. 1. Experimental findings
E Zervas, X Montagne, J Lahaye
Fuel 83 (17-18), 2301-2311, 2004
702004
Impact of diesel fuels on the emissions of non-regulated pollutants
G Karavalakis, S Poulopoulos, E Zervas
Fuel 102, 85-91, 2012
622012
Impact of COVID-19 on urban everyday life in Greece. Perceptions, experiences and practices of the active population
F Vatavali, Z Gareiou, F Kehagia, E Zervas
Sustainability 12 (22), 9410, 2020
612020
CO2 emissions change from the introduction of diesel passenger cars: Case of Greece
E Zervas, S Poulopoulos, C Philippopoulos
Energy 31 (14), 2915-2925, 2006
552006
Influence of European passenger cars weight to exhaust CO2 emissions
E Zervas, C Lazarou
Energy Policy 36 (1), 248-257, 2008
542008
Regulated and non-regulated pollutants emitted from two aliphatic and a commercial diesel fuel
E Zervas
Fuel 87 (7), 1141-1147, 2008
532008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20