Παρακολούθηση
Chin-Ling Chen
Chin-Ling Chen
朝陽科技大學資訊工程系教授
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.cyut.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conformation of EPC class 1 generation 2 standards RFID system with mutual authentication and privacy protection
CL Chen, YY Deng
Engineering Applications of Artificial Intelligence 22 (8), 1284-1291, 2009
1532009
An extended chaotic maps-based key agreement protocol with user anonymity
CC Lee, CL Chen, CY Wu, SY Huang
Nonlinear Dynamics 69 (1-2), 79-87, 2012
1112012
Mobile device integration of a fingerprint biometric remote authentication scheme
CL Chen, CC Lee, CY Hsu
International Journal of Communication Systems 25 (5), 585-597, 2012
932012
The design of a secure anonymous Internet voting system
YY Chen, JK Jan, CL Chen
Computers & Security 23 (4), 330-337, 2004
752004
A privacy authentication scheme based on cloud for medical environment
CL Chen, TT Yang, ML Chiang, TF Shih
Journal of medical systems 38 (11), 1-16, 2014
722014
Compositional tailored sol-gel SiO 2–TiO 2 thin films: Crystallization, chemical bonding configuration, and optical properties
LL Yang, YS Lai, JS Chen, PH Tsai, CL Chen, CJ Chang
Journal of materials research 20 (11), 3141-3149, 2005
662005
A secure medical data exchange protocol based on cloud environment
CL Chen, TT Yang, TF Shih
Journal of medical systems 38 (9), 1-12, 2014
652014
A secure and traceable E-DRM system based on mobile device
CL Chen
Expert Systems with Applications 35 (3), 878-886, 2008
542008
RFID Ownership Transfer Authorization Systems Conforming EPCglobal Class-1 Generation-2 Standards.
CL Chen, YL Lai, CC Chen, YY Deng, YC Hwang
IJ Network Security 13 (1), 41-48, 2011
522011
An ownership transfer scheme using mobile RFIDs
CL Chen, CF Chien
Wireless personal communications 68 (3), 1093-1119, 2013
402013
Using RFID yoking proof protocol to enhance inpatient medication safety
CL Chen, CY Wu
Journal of medical systems 36 (5), 2849-2864, 2012
372012
A secure anonymous e-voting system based on discrete logarithm problem
CL Chen, YY Chen, JK Jan, CC Chen, 陳金鈴
Applied Mathematics & Information Sciences 8 (5), 2571-2578, 2014
342014
A mobile ticket system based on personal trusted device
YY Chen, CL Chen, JK Jan
Wireless Personal Communications 40 (4), 569-578, 2007
342007
A fair and secure mobile billing system
YY Chen, JK Jan, CL Chen
Computer Networks 48 (4), 517-524, 2005
342005
Dynamic session-key generation for wireless sensor networks
CL Chen, CT Li
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2008 (1), 1-10, 2008
332008
Group-based authentication to protect digital content for business applications
CL Chen, YY Chen, YH Chen
322009
A secure ownership transfer protocol using EPCglobal Gen-2 RFID
CL Chen, YC Huang, JR Jiang
Telecommunication Systems 53 (4), 387-399, 2013
282013
A location-dependent data encryption approach for enhancing mobile information system security
HC Liao, PC Lee, YH Chao, CL Chen
The 9th International Conference on Advanced Communication Technology 1, 625-628, 2007
282007
Extension of an efficient 3GPP authentication and key agreement protocol
CC Lee, CL Chen, HH Ou, LA Chen
Wireless Personal Communications 68 (3), 861-872, 2013
242013
A computation-efficient three-party encrypted key exchange protocol
CC Lee, SD Chen, CL Chen
Applied Mathematics & Information Sciences 6 (3), 573-579, 2012
222012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20