Παρακολούθηση
Demetra S. Achilleos
Demetra S. Achilleos
University of Cambridge, Previously MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Three-dimensional biodegradable structures fabricated by two-photon polymerization
F Claeyssens, EA Hasan, A Gaidukeviciute, DS Achilleos, A Ranella, ...
Langmuir 25 (5), 3219-3223, 2009
1802009
Photoreforming of lignocellulose into H2 using nano-engineered carbon nitride under benign conditions
H Kasap, DS Achilleos, A Huang, E Reisner
Journal of the American Chemical Society, 2018
972018
Multiresponsive spiropyran-based copolymers synthesized by atom transfer radical polymerization
DS Achilleos, M Vamvakaki
Macromolecules 43 (17), 7073-7081, 2010
942010
Light-regulated supramolecular engineering of polymeric nanocapsules
DS Achilleos, TA Hatton, M Vamvakaki
Journal of the American Chemical Society 134 (13), 5726-5729, 2012
862012
End-grafted polymer chains onto inorganic nano-objects
DS Achilleos, M Vamvakaki
Materials 3 (3), 1981-2026, 2010
822010
Amphiphilic model conetworks based on cross-linked star copolymers of benzyl methacrylate and 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate: synthesis, characterization, and DNA …
DS Achilleos, TK Georgiou, CS Patrickios
Biomacromolecules 7 (12), 3396-3405, 2006
752006
Interfacial Engineering of a Carbon Nitride–Graphene Oxide–Molecular Ni Catalyst Hybrid for Enhanced Photocatalytic Activity
H Kasap, R Godin, C Jeay-Bizo, DS Achilleos, X Fang, JR Durran, ...
ACS Catalysis 8, 6914−6926, 2018
492018
Surface design and engineering of hierarchical hybrid nanostructures for asymmetric supercapacitors with improved electrochemical performance
DS Achilleos, TA Hatton
Journal of colloid and interface science 447, 282-301, 2015
462015
Solar reforming of biomass with homogeneous carbon dots
DS Achilleos, W Yang, H Kasap, A Savateev, Y Markushyna, JR Durrant, ...
Angewandte Chemie International Edition 59 (41), 18184-18188, 2020
392020
Selective molecularly mediated pseudocapacitive separation of ionic species in solution
DS Achilleos, TA Hatton
ACS applied materials & interfaces 8 (48), 32743-32753, 2016
392016
Metallocene/carbon hybrids prepared by a solution process for supercapacitor applications
X Mao, F Simeon, DS Achilleos, GC Rutledge, TA Hatton
Journal of Materials Chemistry A 1 (42), 13120-13127, 2013
382013
Photocatalytic Hydrogen Generation Coupled to Pollutant Utilization Using Carbon Dots Produced from Biomass
DS Achilleos, H Kasap, E Reisner
Green Chemistry, DOI: 10.1039/D0GC00318B, 2020
332020
Photoreponsive hybrid nanoparticles with inherent FRET activity
DS Achilleos, TA Hatton, M Vamvakaki
Langmuir 32 (23), 5981-5989, 2016
112016
Uncovering the Charge Transfer between Carbon Dots and Water by In Situ Soft X-ray Absorption Spectroscopy
TP Jian Ren, Demetra S. Achilleos, Ronny Golnak, Hayato Yuzawa, Jie Xiao ...
J. Phys. Chem. Lett., 2019
102019
Fe x Ni 9− x S 8 (x= 3–6) as potential photocatalysts for solar-driven hydrogen production?
D Tetzlaff, C Simon, DS Achilleos, M Smialkowski, K Junge Puring, ...
Faraday Discussions 215, 216-226, 2019
82019
Multi‐Functional Conetworks Based on Cross‐Linked Star Polymers
TK Georgiou, DS Achilleos, CS Patrickios
Macromolecular symposia 291 (1), 36-42, 2010
82010
Electrochemical devices or systems comprising redox-functionalized electrodes and uses thereof
X Su, DS Achilleos, TA Hatton
US Patent 10,766,795, 2020
72020
Redox-based electrochemical adsorption technologies for energy-efficient water purification and wastewater treatment
TA Hatton, X Su, DS Achilleos, TF Jamison
22017
Electrochemical devices or systems comprising redox-functionalized electrodes and uses thereof
X Su, DS Achilleos, TA Hatton
US Patent App. 16/921,683, 2020
12020
Photo‐C ontrolled Synthesis of Responsive Polymer Capsules from Hybrid Core‐S hell Nanoparticles
DS Achilleos, TA Hatton, M Vamvakaki
Macromolecular Symposia 331 (1), 129-136, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20