Παρακολούθηση
Demetris Zeinalipour
Demetris Zeinalipour
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A local search mechanism for peer-to-peer networks
V Kalogeraki, D Gunopulos, D Zeinalipour-Yazti
Proceedings of the eleventh international conference on Information and …, 2002
6522002
Crowdsourcing with smartphones
G Chatzimilioudis, A Konstantinidis, C Laoudias, D Zeinalipour-Yazti
IEEE Internet Computing 16 (5), 36-44, 2012
5312012
MicroHash: An Efficient Index Structure for Flash-Based Sensor Devices.
D Zeinalipour-Yazti, S Lin, V Kalogeraki, D Gunopulos, WA Najjar
FAST 5, 3-3, 2005
2122005
Online social networks: status and trends
G Pallis, D Zeinalipour-Yazti, MD Dikaiakos
New directions in web data management 1, 213-234, 2011
1912011
A multi-objective evolutionary algorithm for the deployment and power assignment problem in wireless sensor networks
A Konstantinidis, K Yang, Q Zhang, D Zeinalipour-Yazti
Computer networks 54 (6), 960-976, 2010
1652010
Information retrieval techniques for peer-to-peer networks
D Zeinalipour-Yazti, V Kalogeraki, D Gunopulos
Computing in Science & Engineering 6 (4), 20-26, 2004
1062004
Privacy-preserving indoor localization on smartphones
A Konstantinidis, G Chatzimilioudis, D Zeinalipour-Yazti, P Mpeis, ...
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (11), 3042-3055, 2015
962015
The threshold join algorithm for top-k queries in distributed sensor networks
D Zeinalipour-Yazti, Z Vagena, D Gunopulos, V Kalogeraki, V Tsotras, ...
Proceedings of the 2nd international workshop on Data management for sensor …, 2005
892005
Crowdsourced indoor localization for diverse devices through radiomap fusion
C Laoudias, D Zeinalipour-Yazti, CG Panayiotou
International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1-7, 2013
882013
The airplace indoor positioning platform for android smartphones
C Laoudias, G Constantinou, M Constantinides, S Nicolaou, ...
2012 IEEE 13th international conference on mobile data management, 312-315, 2012
762012
Exploiting locality for scalable information retrieval in peer-to-peer networks
D Zeinalipour-Yazti, V Kalogeraki, D Gunopulos
Information Systems 30 (4), 277-298, 2005
762005
A quantitative analysis of the gnutella network traffic
D Zeinalipour-Yazti, T Folias
Department of Computer Science University of California, 2002
632002
Efficient indexing data structures for flash-based sensor devices
S Lin, D Zeinalipour-Yazti, V Kalogeraki, D Gunopulos, WA Najjar
ACM Transactions on Storage (TOS) 2 (4), 468-503, 2006
602006
Design and implementation of a distributed crawler and filtering processor
D Zeinalipour-Yazti, M Dikaiakos
International Workshop on Next Generation Information Technologies and …, 2002
602002
Distributed spatio-temporal similarity search
D Zeinalipour-Yazti, S Lin, D Gunopulos
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
532006
Optimized query routing trees for wireless sensor networks
P Andreou, D Zeinalipour-Yazti, A Pamboris, PK Chrysanthis, G Samaras
Information Systems 36 (2), 267-291, 2011
482011
Crowdsourced trace similarity with smartphones
D Zeinalipour-Yazti, C Laoudias, C Costa, M Vlachos, MI Andreou, ...
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 25 (6), 1240-1253, 2012
462012
SmartTrace: Finding similar trajectories in smartphone networks without disclosing the traces
C Costa, C Laoudias, D Zeinalipour-Yazti, D Gunopulos
2011 IEEE 27th international conference on data engineering, 1288-1291, 2011
452011
Rise-co-s: high performance sensor storage and co-processing architecture.
A Banerjee, A Mitra, WA Najjar, D Zeinalipour-Yazti, V Kalogeraki, ...
SECON, 1-12, 2005
442005
Covid-19 mobile contact tracing apps (mcta): A digital vaccine or a privacy demolition?
D Zeinalipour-Yazti, C Claramunt
2020 21st IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 1-4, 2020
422020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20