Παρακολούθηση
Gretta T Pecl
Gretta T Pecl
Institute for Marine and Antarctic Studies, and the Centre for Marine Socioecology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utas.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being
GT Pecl, MB Araújo, JD Bell, J Blanchard, TC Bonebrake, IC Chen, ...
Science 355 (6332), eaai9214, 2017
29702017
Climate change cascades: Shifts in oceanography, species' ranges and subtidal marine community dynamics in eastern Tasmania
CR Johnson, SC Banks, NS Barrett, F Cazassus, PK Dunstan, GJ Edgar, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 400 (1-2), 17-32, 2011
7742011
Identification of global marine hotspots: sentinels for change and vanguards for adaptation action
AJ Hobday, GT Pecl
Reviews in Fish Biology and Fisheries 24, 415-425, 2014
6542014
Long‐term shifts in abundance and distribution of a temperate fish fauna: a response to climate change and fishing practices
PR Last, WT White, DC Gledhill, AJ Hobday, R Brown, GJ Edgar, G Pecl
Global Ecology and Biogeography 20 (1), 58-72, 2011
5892011
Statistical solutions for error and bias in global citizen science datasets
TJ Bird, AE Bates, JS Lefcheck, NA Hill, RJ Thomson, GJ Edgar, ...
Biological Conservation 173, 144-154, 2014
5352014
Species traits and climate velocity explain geographic range shifts in an ocean‐warming hotspot
JM Sunday, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, N Hill, NJ Holbrook, ...
Ecology letters 18 (9), 944-953, 2015
4422015
World squid fisheries
AI Arkhipkin, PGK Rodhouse, GJ Pierce, W Sauer, M Sakai, L Allcock, ...
Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 23 (2), 92-252, 2015
3342015
Defining and observing stages of climate-mediated range shifts in marine systems
AE Bates, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, T Wernberg, DA Smale, ...
Global Environmental Change 26, 27-38, 2014
3112014
The potential impacts of climate change on inshore squid: biology, ecology and fisheries
GT Pecl, GD Jackson
Reviews in Fish Biology and Fisheries 18, 373-385, 2008
2152008
Understanding interactions between plasticity, adaptation and range shifts in response to marine environmental change
JM Donelson, JM Sunday, WF Figueira, JD Gaitán-Espitia, AJ Hobday, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B 374 (1768), 20180186, 2019
2102019
Managing consequences of climate‐driven species redistribution requires integration of ecology, conservation and social science
TC Bonebrake, CJ Brown, JD Bell, JL Blanchard, A Chauvenet, ...
Biological Reviews 93 (1), 284-305, 2018
2062018
Understanding octopus growth: patterns, variability and physiology
JM Semmens, GT Pecl, R Villanueva, D Jouffre, I Sobrino, JB Wood, ...
Marine and Freshwater Research 55 (4), 367-377, 2004
1852004
Approaches to resolving cephalopod movement and migration patterns
JM Semmens, GT Pecl, BM Gillanders, CM Waluda, EK Shea, D Jouffre, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 17, 401-423, 2007
1642007
Fish body sizes change with temperature but not all species shrink with warming
A Audzijonyte, SA Richards, RD Stuart-Smith, G Pecl, GJ Edgar, ...
Nature Ecology & Evolution 4 (6), 809-814, 2020
1562020
Biodiversity redistribution under climate change: impacts on ecosystems and human well-being. Science 355: eaai9214
GT Pecl, MB Araújo, JD Bell, J Blanchard, TC Bonebrake, IC Chen, ...
1492017
Social licence in the marine sector: a review of understanding and application
R Kelly, GT Pecl, A Fleming
Marine Policy 81, 21-28, 2017
1382017
Rapid assessment of fisheries species sensitivity to climate change
GT Pecl, TM Ward, ZA Doubleday, S Clarke, J Day, C Dixon, S Frusher, ...
Climatic Change 127, 505-520, 2014
1352014
Socio-economic and management implications of range-shifting species in marine systems
EMP Madin, NC Ban, ZA Doubleday, TH Holmes, GT Pecl, F Smith
Global Environmental Change 22 (1), 137-146, 2012
1342012
Understanding drivers, barriers and information sources for public participation in marine citizen science
VY Martin, L Christidis, DJ Lloyd, G Pecl
Journal of Science Communication 15 (2), Article number: A02, 2016
1332016
World octopus fisheries
WHH Sauer, IG Gleadall, N Downey-Breedt, Z Doubleday, G Gillespie, ...
Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 29 (3), 279-429, 2021
1312021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20