Παρακολούθηση
Xavier Albacete
Xavier Albacete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uef.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring the Accessibility of Public Transport: A Critical Comparison Between Methods in Helsinki
X Albacete, D Olaru, V Paül, S Biermann
Applied Spatial Analysis and Policy, 1-28, 2015
482015
A GIS-based method for the selection of the location of residence
X Albacete, K Pasanen, M Kolehmainen
Geo-spatial Information Science 15 (1), 61-66, 2012
62012
Resident group specific accessibility analysis and implications for the Great Helsinki Region using Structural Accessibility Layer
X Albacete, T Toivonen, M Salonen, P Saarsalmi, M Kolehmainen
Case Studies on Transport Policy, 87-101, 2017
42017
Accessibility at the Household Level using Structural Accessibility Layer: a Forecast of Potential Future Travel Behaviour Based on Self-Selection of Residential Location
X Albacete
Papers in Regional Science, 2017
22017
Reshaping local borders in Europe today. A critical reflection founded on an analysis of the case of Finland
X Albacete, J Tort
Miscellanea Geographica 21 (1), 19-24, 2017
2*2017
Evaluation and improvements of contour-based accessibility measures
X Albacete
University of Eastern Finland, 2016
12016
Spatial multicriteria analysis for home buyers
X Albacete, K Pasanen, M Kolehmainen
Urban Dynamics & Housing Change-Crossing into the 2nd Decade of the 3rd …, 2010
12010
L’articulació geogràfica i jurídica dels municipis fronterers: radiografia de la cooperació en els límits autonòmics entre Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana
J Tort, R Galindo, A Santasusagna, X Albacete, R Clavero
2018
Metges en acció: seqüència didàctica sobre la salut i les malalties infeccioses.
X Albacete, E Casas-Güell
http://hdl.handle.net/10230/35143, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9