Παρακολούθηση
john c avise
john c avise
Distinguished Professor of Ecology and Evolutionary Biology, University of California at Irvine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uci.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Phylogeography: the history and formation of species
JC Avise
Harvard university press, 2000
90332000
Molecular markers, natural history and evolution
JC Avise
Chapman & Hall, 1994
9029*1994
Intraspecific phylogeography: the mitochondrial DNA bridge between population genetics and systematics
JC Avise, J Arnold, RM Ball, E Bermingham, T Lamb, JE Neigel, CA Reeb, ...
Annual review of ecology and systematics 18 (1), 489-522, 1987
46931987
Microsatellite null alleles in parentage analysis
EE Dakin, JC Avise
Heredity 93 (5), 504-509, 2004
11032004
Phylogeography: retrospect and prospect
JC Avise
Journal of biogeography 36 (1), 3-15, 2009
10942009
Microsatellite variation in marine, freshwater and anadromous fishes compared with other animals
JA DeWoody, JC Avise
Journal of fish biology 56 (3), 461-473, 2000
10672000
Principles of genealogical concordance in species concepts and biological taxonomy
JC Avise
Oxford surveys in evolutionary biology 7, 45-67, 1990
10591990
Molecular population structure and the biogeographic history of a regional fauna: a case history with lessons for conservation biology
JC Avise
Oikos, 62-76, 1992
10261992
Systematic value of electrophoretic data
JC Avise
Systematic Biology 23 (4), 465-481, 1974
9841974
A comparative summary of genetic distances in the vertebrates from the mitochondrial cytochrome b gene.
GC Johns, JC Avise
Molecular biology and evolution 15 (11), 1481-1490, 1998
8641998
Pleistocene phylogeographic effects on avian populations and the speciation process
JC Avise, DE Walker
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1998
7621998
Phylogenetic relationships of mitochondrial DNA under various models of speciation
JE Neigel
Evolutionary processes and theory, 1986
7361986
Demographic influences on mitochondrial DNA lineage survivorship in animal populations
JC Avise, JE Neigel, J Arnold
Journal of Molecular Evolution 20 (2), 99-105, 1984
7281984
Speciation durations and Pleistocene effects on vertebrate phylogeography
JC Avise, DE Walker, GC Johns
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1998
7211998
Gene trees and organismal histories: a phylogenetic approach to population biology
JC Avise
Evolution 43 (6), 1192-1208, 1989
7131989
Conservation genetics: case histories from nature
JC Avise, JL Hamrick
Chapman & Hall, 1996
649*1996
Mitochondrial DNA and the evolutionary genetics of higher animals
JC Avise
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological …, 1986
6081986
Balancing selection at allozyme loci in oysters: implications from nuclear RFLPs
SA Karl, JC Avise
Science 256 (5053), 100-102, 1992
5921992
The history and purview of phylogeography: a personal reflection
JC Avise
Molecular Ecology 7 (4), 371-379, 1998
5841998
GLOBAL POPULATION STRUCTURE AND NATURAL HISTORY OF THE GREEN TURTLE (CHELONIA MYDAS) IN TERMS OF MATRIARCHAL PHYLOGENY
BW Bowen, AB Meylan, JP Ross, CJ Limpus, GH Balazs, JC Avise
Evolution 46 (4), 865-881, 1992
5741992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20