Παρακολούθηση
Jae-Woong Choe / 최재웅
Jae-Woong Choe / 최재웅
Professor of Linguistics, Korea University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα korea.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anti-quantifiers and a Theory of Distributivity. University of Massachusetts PhD. Available from Proquest
JW Choe
235*1987
Towards an ISO standard for dialogue act annotation
H Bunt, J Alexandersson, J Carletta, JW Choe, AC Fang, K Lee, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), 2010
2282010
LF Movement and Pied-Piping
JW Choe
Linguistic Inquiry 18 (2), 348-353, 1987
209*1987
ISO 24617-2: A semantically-based standard for dialogue annotation
H Bunt, J Alexandersson, JW Choe, AC Fang, K Hasida, V Petukhova, ...
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA LOS ANGELES, 2012
1692012
Pitch-accent and q/wh words in Korean
JW Choe
Harvard studies in Korean linguistics 1, 113-123, 1985
581985
Obligatory honorification and the honorific feature
최재웅
생성문법연구 14 (4), 545-559, 2004
492004
A theory of distributivity
JW Choe
1987). Generalized Quantifiers, 21-41, 1987
151987
Pitch patterns of interrogative sentences in relation to the focus
MR Kim, DH Shin, JW Choe, KH Kim
Speech Sciences 7 (4), 203-217, 2000
142000
Type hierarchies for passive forms in Korean
S Song, JW Choe
Proceedings of the HPSG07 Conference, Stanford Department of Linguistics and …, 2007
132007
초점과 관련된 의문문 억양 패턴 실험
김미란, 최재웅, 신동현, 김기호
음성과학 7 (4), 203-217, 2000
132000
A key word analysis of English intensifying adverbs in male and female speech in ICE-GB
J Jeon, JW Choe
Proceedings of the 23rd Pacific Asia Conference on Language, Information and …, 2009
122009
초점
최재웅, 이민행
한국언어학회 특강시리즈: 현대의미론과 한국어기술, 3-51, 1999
121999
[-만] 의 작용역 중의성
최재웅
언어 21 (1, 2), 673-692, 1996
121996
대화분석에 있어서의 몇가지 문제: 호텔 예약 전화대화를 중심으로
최재웅
한국정보과학회 언어공학연구회 학술발표 논문집, 7-16, 1996
101996
한국어 초성-중성 결합의 분포적 특성 및 모음의 군집분석 연구
김미란, 최재웅, 홍정하
음성음운형태론연구 20 (1), 23-49, 2014
92014
The acoustic characteristics of focus associated with the Korean particle'-man'
JW Choe, YS Jeon, SB Park, KH Kim
Speech Sciences 5 (2), 77-91, 1999
9*1999
Georgian reduplication and a relational theory of distributivity
JW Choe
Proceedings of the Korean Society for Language and Information Conference, 4-25, 1991
91991
물결 21 코퍼스: 공개 웹 자원 및 활용 도구
최재웅, 이도길
민족문화연구, 3-23, 2014
82014
FAQ: Do non-linguists share the same intuition as linguists?
S Song, JW Choe, E Oh
어학연구 (Language Research), 2014
82014
한국어 특수조사 ‘-만’: 형식의미론적 분석
최재웅
한국어 의미학 3, 41-65, 1998
7*1998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20