Παρακολούθηση
Fotini N. Lamari
Fotini N. Lamari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inhibitory Activity on Amyloid-β Aggregation and Antioxidant Properties of Crocus sativus Stigmas Extract and Its Crocin Constituents
MA Papandreou, CD Kanakis, MG Polissiou, S Efthimiopoulos, ...
Journal of agricultural and food chemistry 54 (23), 8762-8768, 2006
4432006
Effect of a polyphenol-rich wild blueberry extract on cognitive performance of mice, brain antioxidant markers and acetylcholinesterase activity
MA Papandreou, A Dimakopoulou, ZI Linardaki, P Cordopatis, ...
Behavioural brain research 198 (2), 352-358, 2009
3552009
Derivatization of carbohydrates for chromatographic, electrophoretic and mass spectrometric structure analysis
FN Lamari, R Kuhn, NK Karamanos
Journal of Chromatography B 793 (1), 15-36, 2003
2952003
Memory enhancing effects of saffron in aged mice are correlated with antioxidant protection
MA Papandreou, M Tsachaki, S Efthimiopoulos, P Cordopatis, FN Lamari, ...
Behavioural brain research 219 (2), 197-204, 2011
2632011
Inhibition of breast cancer cell proliferation by style constituents of different Crocus species
DG Chryssanthi, FN Lamari, G Iatrou, A Pylara, NK Karamanos, ...
Anticancer research 27 (1A), 357-362, 2007
2112007
Berry leaves: An alternative source of bioactive natural products of nutritional and medicinal value
AV Ferlemi, FN Lamari
Antioxidants 5 (2), 17, 2016
1982016
Saffron as a source of novel acetylcholinesterase inhibitors: molecular docking and in vitro enzymatic studies
GD Geromichalos, FN Lamari, MA Papandreou, DT Trafalis, M Margarity, ...
Journal of agricultural and food chemistry 60 (24), 6131-6138, 2012
1862012
Investigation of the neuroprotective action of saffron (Crocus sativus L.) in aluminum-exposed adult mice through behavioral and neurobiochemical assessment
ZI Linardaki, MG Orkoula, AG Kokkosis, FN Lamari, M Margarity
Food and Chemical Toxicology 52, 163-170, 2013
1322013
Determination of twelve heparin‐and heparan sulfate‐derived disaccharides as 2‐aminoacridone derivatives by capillary zone electrophoresis using ultraviolet and laser‐induced …
M Militsopoulou, FN Lamari, A Hjerpe, NK Karamanos
Electrophoresis 23 (7‐8), 1104-1109, 2002
1172002
Crocetin inhibits invasiveness of MDA‐MB‐231 breast cancer cells via downregulation of matrix metalloproteinases
DG Chryssanthi, PG Dedes, NK Karamanos, P Cordopatis, FN Lamari
Planta medica 77 (02), 146-151, 2011
1042011
Structure of chondroitin sulfate
FN Lamari, NK Karamanos
Advances in pharmacology 53, 33-48, 2006
1012006
Analysis of glycosaminoglycan‐derived disaccharides in biologic samples by capillary electrophoresis and protocol for sequencing glycosaminoglycans
FN Lamari, M Militsopoulou, TN Mitropoulou, A Hjerpe, NK Karamanos
Biomedical Chromatography 16 (2), 95-102, 2002
822002
Capillary electrophoresis for the quality control of chondroitin sulfates in raw materials and formulations
CJ Malavaki, AP Asimakopoulou, FN Lamari, AD Theocharis, ...
Analytical biochemistry 374 (1), 213-220, 2008
802008
Simultaneous determination of allantoin and glycolic acid in snail mucus and cosmetic creams with high performance liquid chromatography and ultraviolet detection
MAS El Mubarak, FN Lamari, C Kontoyannis
Journal of Chromatography A 1322, 49-53, 2013
792013
Olive leaf extracts are a natural source of advanced glycation end product inhibitors
VG Kontogianni, P Charisiadis, E Margianni, FN Lamari, IP Gerothanassis, ...
Journal of medicinal food 16 (9), 817-822, 2013
772013
A new validated SPE-HPLC method for monitoring crocetin in human plasma—Application after saffron tea consumption
DG Chryssanthi, FN Lamari, CD Georgakopoulos, P Cordopatis
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 55 (3), 563-568, 2011
722011
Separation methods for sialic acids and critical evaluation of their biologic relevance
FN Lamari, NK Karamanos
Journal of Chromatography B 781 (1-2), 3-19, 2002
722002
Wild blueberry (Vaccinium angustifolium) consumption affects the composition and structure of glycosaminoglycans in Sprague-Dawley rat aorta
AZ Kalea, FN Lamari, AD Theocharis, P Cordopatis, DA Schuschke, ...
The Journal of nutritional biochemistry 17 (2), 109-116, 2006
712006
Ultrasensitive capillary electrophoresis of sulfated disaccharides in chondroitin/dermatan sulfates by laser-induced fluorescence after derivatization with 2-aminoacridone
F Lamari, A Theocharis, A Hjerpe, NK Karamanos
Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 730 (1 …, 1999
701999
Determination of carbendazim, thiabendazole, and o-phenylphenol residues in lemons by HPLC following sample clean-up by ion-pairing
KP Prousalis, DA Polygenis, A Syrokou, FN Lamari, T Tsegenidis
Analytical and bioanalytical chemistry 379, 458-463, 2004
682004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20