Παρακολούθηση
Md. Rajib Hossain
Md. Rajib Hossain
PhD Student at CUET and Senior Software Engineer in Research & Development at Tiger IT Bangladesh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cuet.ac.bd
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic Detection of Eye Cataract using Deep Convolution Neural Networks (DCNNs)
MR Hossain, S Afroze, N Siddique, MM Hoque
IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP) 2020, 1333-1338, 2020
162020
Automatic bengali document categorization based on deep convolution nets
MR Hossain, MM Hoque
Springer Book Series: Advances in Intelligent Systems and Computing book …, 2019
142019
Automatic bengali document categorization based on word embedding and statistical learning approaches
MR Hossain, MM Hoque
IEEE International Conference,(IC4ME2), 1-6, 2018
102018
Word sense disambiguation of Bangla sentences using statistical approach
S Nazah, MM Hoque, MR Hossain
IEEE International Conference (EICT), 1-6, 2017
102017
Bengali text document categorization based on very deep convolution neural network
MR Hossain, MM Hoque, N Siddique, IH Sarker
Journal: Expert Systems with Applications (Q1) 184 (0957-4174), 115394, 2021
92021
Automatic authorship detection from Bengali text using stylometric approach
N Islam, MM Hoque, MR Hossain
IEEE 20th International Conference of ICCIT, 1-6, 2017
72017
Authorship Classification in a Resource Constraint Language using Convolutional Neural Networks
MR Hossain, MM Hoque, MAA Dewan, N Siddique, N Islam, IH Sarker
Journal: IEEE Access (Q1), 2021
52021
Text Classification Using Convolution Neural Networks with FastText Embedding
MR Hossain, MM Hoqu, IH Sarker
Hybrid Intelligent Systems 1375, 103-113, 2021
52021
Towards Bengali Word Embedding: Corpus Creation, Intrinsic and Extrinsic Evaluations
MR Hossain, MM Hoque
ICON: The 17th International Conference on Natural Language Processing(https …, 2020
42020
Semantic Meaning Based Bengali Web Text Categorization Using Deep Convolutional and Recurrent Neural Networks (DCRNNs)
MR Hossain, MM Hoque
International Conference on Internet of Things and Connected Technologies …, 2020
42020
CovTexMiner: Covid Text Mining Using CNN with Domain-Specific GloVe Embedding
M Hossain, MM Hoque
International Conference on Intelligent Computing & Optimization, 65-74, 2023
2023
DeepFocus: A visual focus of attention detection framework using deep learning in multi-object scenarios
S Afroze, MR Hossain, MM Hoque
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12