Παρακολούθηση
Nikolaos Evangeliou
Nikolaos Evangeliou
New York University Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Siamese Transformer Pyramid Networks for Real-Time UAV Tracking
D Xing, N Evangeliou, A Tsoukalas, A Tzes
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2022
412022
Design and experimental evaluation of an innovative SMA-based tendon-driven redundant endoscopic robotic surgical tool
P Giataganas, N Evangeliou, Y Koveos, E Kelasidi, A Tzes
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1071-1075, 2011
372011
KATHODIGOS-a novel smart parking system based on wireless sensor network
I Samaras, N Evangeliou, A Arvanitopoulos, J Gialelis, S Koubias, A Tzes
Intelligent Transportation Systems 1, 140-145, 2013
252013
Deep Learning-based Visual Tracking of UAVs using a PTZ Camera System
HU Unlu, PS Niehaus, D Chirita, N Evangeliou, A Tzes
IECON 2019-45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2019
182019
Intercontinental hybrid simulation for the assessment of a three-span R/C highway overpass
S Bousias, A Sextos, OS Kwon, O Taskari, A Elnashai, N Evangeliou, ...
Journal of Earthquake Engineering 23 (7), 1194-1215, 2019
162019
A fuzzy rule-based and energy-efficient method for estimating the free size of parking places in smart cities by using wireless sensor networks
I Samaras, A Arvanitopoulos, N Evangeliou, J Gialelis, S Koubias
Proceedings of the 2014 IEEE Emerging Technology and Factory Automation …, 2014
152014
Deep learning assisted visual tracking of evader-UAV
A Tsoukalas, D Xing, N Evangeliou, N Giakoumidis, A Tzes
2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 252-257, 2021
122021
Development of an SMA-actuated redundant robotic platform for minimally invasive surgery
N Evangeliou, A Tzes
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
102016
Mobile Robot Tour Scheduling acting as Data Mule in a Wireless Sensor Network
O Tsilomitrou, N Evangeliou, A Tzes
2018 5th International Conference on Control, Decision and Information …, 2018
92018
An intercontine ntal hybrid simulation experiment for the purposes of seismic assessment of a three-span R/C bridge
A Sextos, S Bousias, O Taskari, N Kwon, DL O E
Tenth National Conference Earthquake Engineering, 2014
92014
1st Workshop on Maritime Computer Vision (MaCVi) 2023: Challenge Results
B Kiefer, M Kristan, J Perš, L Žust, F Poiesi, F Andrade, A Bernardino, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2023
82023
Wireless Motion Capture System for Upper Limb Rehabilitation
O Tsilomitrou, K Gkountas, N Evangeliou, E Dermatas
Applied System Innovation 4 (1), 14, 2021
72021
Implementation issues in distributed hybrid simulation
S Bousias, OS Kwon, N Evangeliou, A Sextos, O Taskari
Proceedings of the 6th world conference of structural control and monitoring …, 2014
62014
Drone-vs-Bird Detection Challenge at ICIAP 2021
A Coluccia, A Fascista, A Schumann, L Sommer, A Dimou, D Zarpalas, ...
International Conference on Image Analysis and Processing, 410-421, 2022
42022
Visual Collaboration Leader-Follower UAV-Formation for Indoor Exploration
N Evangeliou, D Chaikalis, A Tsoukalas, A Tzes
Frontiers in Robotics and AI 8 (1), 1-15, 2022
42022
Development of a Versatile Modular Platform for Aerial Manipulators
N Evangeliou, A Tsoukalas, N Giakoumidis, S Holter, A Tzes
Service Robotics, 2020
32020
Design and experimental evaluation of a tendon-driven minimally invasive surgical robotic tool with antagonistic control
N Evangeliou, E Dimitrakakis, A Tzes
Control Technology and Applications (CCTA), 2017 IEEE Conference on, 463-467, 2017
32017
Design and antagonistic control of a tendon-driven Minimally Invasive Surgical robotic tool
N Evangeliou, D Karageorgos, A Tzes
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 725-730, 2016
32016
Decentralized Leader-Follower Visual Cooperative Package Transportation using Unmanned Aerial Manipulators
D Chaikalis, N Evangeliou, A Tzes, F Khorrami
2023 European Control Conference (ECC), 1-5, 2023
22023
Design, Modelling, Localization, and Control for Fire-Fighting Aerial Vehicles
D Chaikalis, N Evangeliou, A Tzes, F Khorrami
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 432-437, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20