Παρακολούθηση
Jiang Xue
Jiang Xue
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα xjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the performance of relay aided millimeter wave networks
S Biswas, S Vuppala, J Xue, T Ratnarajah
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 10 (3), 576-588, 2015
1262015
On ergodic secrecy capacity of random wireless networks with protected zones
W Liu, Z Ding, T Ratnarajah, J Xue
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (8), 6146-6158, 2015
692015
Learning to search for MIMO detection
J Sun, Y Zhang, J Xue, Z Xu
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (11), 7571-7584, 2020
582020
Performance analysis of cloud radio access networks with distributed multiple antenna remote radio heads
FA Khan, H He, J Xue, T Ratnarajah
IEEE Transactions on Signal Processing 63 (18), 4784-4799, 2015
572015
On the performance of cooperative spectrum sensing in random cognitive radio networks
Y He, J Xue, T Ratnarajah, M Sellathurai, F Khan
IEEE Systems Journal 12 (1), 881-892, 2016
442016
Modeling and analysis of cloud radio access networks using Matérn hard-core point processes
H He, J Xue, T Ratnarajah, FA Khan, CB Papadias
IEEE transactions on wireless communications 15 (6), 4074-4087, 2016
422016
Channel prediction using ordinary differential equations for MIMO systems
L Wang, G Liu, J Xue, KK Wong
IEEE Transactions on Vehicular Technology 72 (2), 2111-2119, 2022
322022
MRFNet: A deep learning-based CSI feedback approach of massive MIMO systems
Z Hu, J Guo, G Liu, H Zheng, J Xue
IEEE Communications Letters 25 (10), 3310-3314, 2021
322021
Robust online CSI estimation in a complex environment
H Du, Y Deng, J Xue, D Meng, Q Zhao, Z Xu
IEEE Transactions on Wireless Communications 21 (10), 8322-8336, 2022
312022
Transceiver design of optimum wirelessly powered full-duplex MIMO IoT devices
J Xue, S Biswas, AC Cirik, H Du, Y Yang, T Ratnarajah, M Sellathurai
IEEE Transactions on Communications 66 (5), 1955-1969, 2018
292018
Performance Analysis of Orthogonal STBC in Generalized- Fading MIMO Channels
J Xue, C Zhong, T Ratnarajah
IEEE Transactions on Vehicular Technology 61 (3), 1473-1479, 2011
232011
Deep expectation-maximization for joint MIMO channel estimation and signal detection
Y Zhang, J Sun, J Xue, GY Li, Z Xu
IEEE Transactions on Signal Processing 70, 4483-4497, 2022
202022
Performance analysis of correlated massive MIMO systems with spatially distributed users
S Biswas, J Xue, FA Khan, T Ratnarajah
IEEE Systems Journal 12 (2), 1850-1861, 2016
202016
Performance analysis of multi-antenna GLRT-based spectrum sensing for cognitive radio
Y He, T Ratnarajah, EHG Yousif, J Xue, M Sellathurai
Signal Processing 120, 580-593, 2016
202016
CSI feedback with model-driven deep learning of massive MIMO systems
J Guo, L Wang, F Li, J Xue
IEEE Communications Letters 26 (3), 547-551, 2021
182021
Performance analysis for multi-way relaying in Rician fading channels
J Xue, M Sellathurai, T Ratnarajah, Z Ding
IEEE Transactions on Communications 63 (11), 4050-4062, 2015
182015
Interference alignment in two-tier randomly distributed heterogeneous wireless networks using stochastic geometry approach
Y Luo, T Ratnarajah, J Xue, FA Khan
IEEE Systems Journal 12 (3), 2238-2249, 2017
172017
An analysis on relay assisted millimeter wave networks
S Biswas, S Vuppala, J Xue, T Ratnarajah
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
172016
Reliability analysis for large MIMO systems
J Xue, T Ratnarajah, C Zhong, CK Wen
IEEE Wireless Communications Letters 3 (6), 553-556, 2014
132014
Error exponents for Rayleigh fading product MIMO channels
J Xue, MZI Sarkar, T Ratnarajah, C Zhong
2012 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings, 2166-2170, 2012
132012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20