Παρακολούθηση
Muhammed Kocabas
Muhammed Kocabas
Max Planck Institute for Intelligent Systems, ETH Zurich, Max Planck ETH Center for Learning
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VIBE: Video inference for human body pose and shape estimation
M Kocabas, N Athanasiou, MJ Black
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
7232020
Multiposenet: Fast multi-person pose estimation using pose residual network
M Kocabas, S Karagoz, E Akbas
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 417-433, 2018
3012018
Self-supervised learning of 3d human pose using multi-view geometry
M Kocabas, S Karagoz, E Akbas
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2862019
PARE: Part attention regressor for 3d human body estimation
M Kocabas, CHP Huang, O Hilliges, MJ Black
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
2172021
SPEC: Seeing people in the wild with an estimated camera
M Kocabas, CHP Huang, J Tesch, L Müller, O Hilliges, MJ Black
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
772021
D-grasp: Physically plausible dynamic grasp synthesis for hand-object interactions
S Christen, M Kocabas, E Aksan, J Hwangbo, J Song, O Hilliges
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
352022
Learning to regress bodies from images using differentiable semantic rendering
SK Dwivedi, N Athanasiou, M Kocabas, MJ Black
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
302021
Human-aware object placement for visual environment reconstruction
H Yi, CHP Huang, D Tzionas, M Kocabas, M Hassan, S Tang, J Thies, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
292022
Learning to disambiguate strongly interacting hands via probabilistic per-pixel part segmentation
Z Fan, A Spurr, M Kocabas, S Tang, MJ Black, O Hilliges
2021 International Conference on 3D Vision (3DV), 1-10, 2021
272021
System for estimating a pose of one or more persons in a scene
E Akbas, M Kocabas, MS Karagoz, N Berme
US Patent 11,074,711, 2021
222021
System for estimating a three dimensional pose of one or more persons in a scene
E Akbas, M Kocabas, MS Karagoz, N Berme
US Patent 10,853,970, 2020
222020
ARCTIC: A dataset for dexterous bimanual hand-object manipulation
Z Fan, O Taheri, D Tzionas, M Kocabas, M Kaufmann, MJ Black, ...
Proceedings IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2, 2023
20*2023
Reconstructing Action-Conditioned Human-Object Interactions Using Commonsense Knowledge Priors
X Wang, G Li, YL Kuo, M Kocabas, E Aksan, O Hilliges
2022 International Conference on 3D Vision (3DV), 353-362, 2022
62022
Tempclr: Reconstructing hands via time-coherent contrastive learning
A Ziani, Z Fan, M Kocabas, S Christen, O Hilliges
2022 International Conference on 3D Vision (3DV), 627-636, 2022
52022
Simple multi person tracker
M Kocabas
GitHub, Inc., https://github.com/mkocabas/multi-person, 2019
22019
Analytical Moment Regularizer for Training Robust Networks
M Alfadly, A Bibi, M Kocabas, B Ghanem
12019
2D/3D human pose estimation using deep convolutional neural nets
M KOCABAS
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2019
12019
Physically Plausible Full-Body Hand-Object Interaction Synthesis
J Braun, S Christen, M Kocabas, E Aksan, O Hilliges
arXiv preprint arXiv:2309.07907, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18