Παρακολούθηση
Igor Vladymyrskyi / Ігор Владимирський / Игорь Владимирский
Igor Vladymyrskyi / Ігор Владимирський / Игорь Владимирский
National Technical University of Ukraine, Senior research scientist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kpm.kpi.ua - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural and magnetic properties of annealed FePt/Ag/FePt thin films
OP Pavlova, TI Verbitska, IA Vladymyrskyi, SI Sidorenko, GL Katona, ...
Applied surface science 266, 100-104, 2013
492013
Flexible magnetoreceptor with tunable intrinsic logic for on‐skin touchless human‐machine interfaces
P Makushko, ES Oliveros Mata, GS Cañón Bermúdez, M Hassan, ...
Advanced Functional Materials 31 (25), 2101089, 2021
272021
Grain boundary diffusion induced reaction layer formation in Fe/Pt thin films
GL Katona, IA Vladymyrskyi, IM Makogon, SI Sidorenko, F Kristály, ...
Applied Physics A 115 (1), 203-211, 2014
242014
Low-temperature formation of the FePt phase in the presence of an intermediate Au layer in Pt/Au/Fe thin films
IA Vladymyrskyi, AE Gafarov, AP Burmak, SI Sidorenko, GL Katona, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 49 (3), 035003, 2015
212015
Influence of intermediate Ag layer on the structure and magnetic properties of Pt/Ag/Fe thin films
IA Vladymyrskyi, OP Pavlova, TI Verbitska, SI Sidorenko, GL Katona, ...
Vacuum 101, 33-37, 2014
212014
Influence of the annealing atmosphere on the structural properties of FePt thin films
IA Vladymyrskyi, MV Karpets, F Ganss, GL Katona, DL Beke, SI Sidorenko, ...
Journal of Applied Physics 114 (16), 164314, 2013
212013
Influence of the substrate choice on the L10 phase formation of post-annealed Pt/Fe and Pt/Ag/Fe thin films
IA Vladymyrskyi, MV Karpets, GL Katona, DL Beke, SI Sidorenko, ...
Journal of Applied Physics 116 (4), 044310, 2014
202014
Diffusion and solid state reactions in Fe/Ag/Pt and FePt/Ag thin-film systems
GL Katona, NY Safonova, F Ganss, D Mitin, IA Vladymyrskyi, SI Sidorenko, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 48 (17), 175001, 2015
112015
Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Навчальний посібник
ВВ Холявко, ІА Владимирський, ОО Жабинська
Центр учбової літератури, 2016
92016
Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2 (100 нм)/Si (001)
ЮМ Макогон, ОП Павлова, ТІ Вербицька, ІА Владимирський
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2011
72011
Thermally-induced phase transitions in Pt/Tb/Fe trilayers
IO Kruhlov, OV Shamis, NY Schmidt, S Gulyas, R Lawitzki, AP Burmak, ...
Thin Solid Films 709, 138134, 2020
62020
Synchrotron analysis of structure transformations in V and V/Ag thin films
AK Orlov, IO Kruhlov, OV Shamis, IA Vladymyrskyi, IE Kotenko, ...
Vacuum 150, 186-195, 2018
62018
Diffusion of Au and its influence on the coercivity of [FePt/Au/FePt] 2x thin films during annealing in different atmospheres
AK Orlov, OO Zhabynska, IA Vladymyrskyi, SM Voloshko, SI Sidorenko, ...
Thin Solid Films 658, 12-21, 2018
52018
Structural phase transformations in annealed Pt/Mn/Fe trilayers
IO Kruhlov, OV Shamis, NY Schmidt, MV Karpets, S Gulyas, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 32 (36), 365404, 2020
42020
Oxidation and reduction processes in Ni/Cu/Cr/Si (100) thin films under low-energy ion irradiation
IO Kruhlov, IA Vladymyrskyi, O Dubikovskyi, SI Sidorenko, T Ebisu, K Kato, ...
Materials Research Express 6 (12), 126431, 2020
42020
Phase transformations in Pt/Fe bilayers during post annealing probed by resistometry
OV Shamis, NY Safonova, MM Voron, AP Burmak, SI Sidorenko, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 31 (28), 285401, 2019
42019
Materials Science Aspects of FePt-Based Thin Films’ Formation, Usp. Fiz. Met., 19
OV Shamis, IA Vladymyrskyi, YM Makogon, SI Sidorenko
32018
Effect of copper on the formation of ordered L10 (FePt) phase in nanosized Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 films on SiO2/Si (001) substrates
TI Verbitskaya, EV Figurnaya, MY Verbitskaya, IA Vladymyrskyi, ...
Powder Metallurgy and Metal Ceramics 55 (1), 109-113, 2016
32016
Self-diffusion of Fe and Pt in L10-Ordered FePt: Molecular Dynamics simulation
SI Konorev, R Kozubski, M Albrecht, IA Vladymyrskyi
Computational Materials Science 192, 110337, 2021
22021
Modern Magnetic and Spintronic Materials: Properties and Applications
A Kaidatzis, S Sidorenko, I Vladymyrskyi, D Niarchos
Springer, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20