Παρακολούθηση
Lia Angela Moulopoulos
Lia Angela Moulopoulos
Professor of Radiology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: incidence and risk factors
A Bamias, E Kastritis, C Bamia, LA Moulopoulos, I Melakopoulos, ...
J Clin Oncol 23 (34), 8580-7, 2005
16102005
Solitary plasmacytoma of bone and asymptomatic multiple myeloma
MA Dimopoulos, LA Moulopoulos, A Maniatis, R Alexanian
Blood, The Journal of the American Society of Hematology 96 (6), 2037-2044, 2000
5312000
Osteonecrosis of the jaw in patients with multiple myeloma treated with bisphosphonates: evidence of increased risk after treatment with zoledronic acid
MA Dimopoulos, E Kastritis, A Anagnostopoulos, I Melakopoulos, D Gika, ...
haematologica 91 (7), 968-971, 2006
4642006
International myeloma working group consensus statement and guidelines regarding the current role of imaging techniques in the diagnosis and monitoring of multiple Myeloma
M Dimopoulos, E Terpos, RL Comenzo, P Tosi, M Beksac, O Sezer, ...
Leukemia 23 (9), 1545-1556, 2009
4022009
Waldenstrom’s macroglobulinemia: clinical features, complications, and management
MA Dimopoulos, P Panayiotidis, LA Moulopoulos, P Sfikakis, M Dalakas
Journal of Clinical Oncology 18 (1), 214-214, 2000
4022000
Apidima Cave fossils provide earliest evidence of Homo sapiens in Eurasia
K Harvati, C Röding, AM Bosman, FA Karakostis, R Grün, C Stringer, ...
Nature 571 (7766), 500-504, 2019
3142019
Magnetic resonance imaging of the bone marrow in hematologic malignancies
LA Moulopoulos, MA Dimopoulos
Blood, The Journal of the American Society of Hematology 90 (6), 2127-2147, 1997
2611997
Solitary plasmacytoma of bone and extramedullary plasmacytoma
MA Dimopoulos, C Kiamouris, LA Moulopoulos
Hematology/Oncology Clinics 13 (6), 1249-1257, 1999
2561999
Magnetic resonance imaging in the staging of solitary plasmacytoma of bone.
LA Moulopoulos, MA Dimopoulos, D Weber, L Fuller, HI Libshitz, ...
Journal of Clinical Oncology 11 (7), 1311-1315, 1993
2461993
Multiple myeloma: spinal MR imaging in patients with untreated newly diagnosed disease.
LA Moulopoulos, DG Varma, MA Dimopoulos, NE Leeds, EE Kim, ...
Radiology 185 (3), 833-840, 1992
2451992
Guidelines for acquisition, interpretation, and reporting of whole-body MRI in myeloma: myeloma response assessment and diagnosis system (MY-RADS)
C Messiou, J Hillengass, S Delorme, FE Lecouvet, LA Moulopoulos, ...
Radiology 291 (1), 5-13, 2019
2442019
Prognostic significance of magnetic resonance imaging in patients with asymptomatic multiple myeloma.
LA Moulopoulos, MA Dimopoulos, TL Smith, DM Weber, KB Delasalle, ...
Journal of Clinical Oncology 13 (1), 251-256, 1995
2441995
Extensive bone marrow infiltration and abnormal free light chain ratio identifies patients with asymptomatic myeloma at high risk for progression to symptomatic disease
E Kastritis, E Terpos, L Moulopoulos, M Spyropoulou-Vlachou, ...
Leukemia 27 (4), 947-953, 2013
2012013
Multiple myeloma: MR patterns of response to treatment.
LA Moulopoulos, MA Dimopoulos, R Alexanian, NE Leeds, HI Libshitz
Radiology 193 (2), 441-446, 1994
1931994
The prognostic importance of the presence of more than one focal lesion in spine MRI of patients with asymptomatic (smoldering) multiple myeloma
E Kastritis, LA Moulopoulos, E Terpos, V Koutoulidis, MA Dimopoulos
Leukemia 28 (12), 2402-2403, 2014
1652014
Whole-body computed tomography versus conventional skeletal survey in patients with multiple myeloma: a study of the International Myeloma Working Group
J Hillengass, LA Moulopoulos, S Delorme, V Koutoulidis, J Mosebach, ...
Blood cancer journal 7 (8), e599-e599, 2017
1602017
Prognostic features of asymptomatic multiple myeloma
DM Weber, MA Dimopoulos, LA Moulopoulos, KB Delasalle, T Smith, ...
British journal of haematology 97 (4), 810-814, 1997
1601997
Current imaging strategies for the evaluation of uterine cervical cancer
C Bourgioti, K Chatoupis, LA Moulopoulos
World journal of radiology 8 (4), 342, 2016
1572016
Prognostic significance of magnetic resonance imaging of bone marrow in previously untreated patients with multiple myeloma
LA Moulopoulos, D Gika, A Anagnostopoulos, K Delasalle, D Weber, ...
Annals of Oncology 16 (11), 1824-1828, 2005
1562005
Advances in imaging and the management of myeloma bone disease
E Terpos, LA Moulopoulos, MA Dimopoulos
Journal of Clinical Oncology 29 (14), 1907-1915, 2011
1462011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20