Παρακολούθηση
Ali Abur
Ali Abur
Professor of Electrical and Computer Engineering, Northeastern University, Boston, USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.neu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power system state estimation: theory and implementation
A Abur, A Gomez-Exposito
CRC press, 2004
35552004
Fault location using wavelets
FH Magnago, A Abur
IEEE transactions on power delivery 13 (4), 1475-1480, 1998
8811998
Observability analysis and measurement placement for systems with PMUs
B Xu, A Abur
IEEE PES Power Systems Conference and Exposition, 2004., 943-946, 2004
6962004
Placement of PMUs to enable bad data detection in state estimation
J Chen, A Abur
IEEE Transactions on Power Systems 21 (4), 1608-1615, 2006
4642006
Multi area state estimation using synchronized phasor measurements
L Zhao, A Abur
IEEE Transactions on Power Systems 20 (2), 611-617, 2005
4262005
Power system dynamic state estimation: Motivations, definitions, methodologies, and future work
J Zhao, A Gómez-Expósito, M Netto, L Mili, A Abur, V Terzija, I Kamwa, ...
IEEE Transactions on Power Systems 34 (4), 3188-3198, 2019
3612019
A multilevel state estimation paradigm for smart grids
A Gomez-Exposito, A Abur, A de la Villa Jaen, C Gomez-Quiles
Proceedings of the IEEE 99 (6), 952-976, 2011
3162011
Análisis y operación de sistemas de energıa eléctrica
A Abur
Universidad Carlos III, 2002
3012002
Travelling wave based fault location for teed circuits
CY Evrenosoglu, A Abur
IEEE Transactions on Power Delivery 20 (2), 1115-1121, 2005
2532005
Integrated use of time-frequency wavelet decompositions for fault location in distribution networks: Theory and experimental validation
A Borghetti, M Bosetti, CA Nucci, M Paolone, A Abur
IEEE Transactions on Power Delivery 25 (4), 3139-3146, 2010
2412010
Optimal placement of phasor measurement units for state estimation
B Xu, A Abur
Final project report, PSERC 1, 534-540, 2005
2292005
Experimental evaluation of EMTP-based current transformer models for protective relay transient study
M Kezunovic, L Kojovic, A Abur, CW Fromen, DR Sevcik, F Phillips
IEEE Transactions on power delivery 9 (1), 405-413, 1994
1991994
LAV based robust state estimation for systems measured by PMUs
M Göl, A Abur
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (4), 1808-1814, 2014
1962014
A direct numerical method for observability analysis
B Gou, A Abur
IEEE Transactions on Power Systems 15 (2), 625-630, 2000
1832000
Traveling-wave-based fault-location technique for transmission grids via wide-area synchronized voltage measurements
M Korkali, H Lev-Ari, A Abur
IEEE Transactions on Power Systems 27 (2), 1003-1011, 2011
1812011
A robust WLAV state estimator using transformations
MK Celik, A Abur
IEEE Transactions on Power Systems 7 (1), 106-113, 1992
1801992
Flicker study using a novel arc furnace model
O Ozgun, A Abur
IEEE Transactions on power delivery 17 (4), 1158-1163, 2002
1752002
Robust measurement design by placing synchronized phasor measurements on network branches
R Emami, A Abur
IEEE Transactions on power systems 25 (1), 38-43, 2009
1732009
Identification of network parameter errors
J Zhu, A Abur
IEEE Transactions on Power Systems 21 (2), 586-592, 2006
1722006
An improved measurement placement algorithm for network observability
B Gou, A Abur
IEEE Power Engineering Review 21 (10), 61-61, 2001
1622001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20