Παρακολούθηση
Vasiliki Kousteni, Biologist-M.Sc.,M.Sc., Ph.D.
Vasiliki Kousteni, Biologist-M.Sc.,M.Sc., Ph.D.
Assistant Researcher (Fisheries Biology), Fisheries Research Institute (FRI-NAGREF), Kavala, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inale.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Strong population genetic structure and contrasting demographic histories for the small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula) in the Mediterranean Sea
V Kousteni, P Kasapidis, G Kotoulas, P Megalofonou
Heredity 114 (3), 333-343, 2015
682015
Metal precipitation in an ethanol-fed, fixed-bed sulphate-reducing bioreactor
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, F Battaglia-Brunet, C Joulian, ...
Journal of hazardous materials 189 (3), 677-684, 2011
522011
Diet of the small-spotted catshark Scyliorhinus canicula in the Aegean Sea (eastern Mediterranean)
V Kousteni, PK Karachle, P Megalofonou
Marine Biology Research 13 (2), 161-173, 2017
412017
New Mediterranean biodiversity records (April, 2019)
V Kousteni, R Bakiu, A Benhmida, F Crocetta, V Di Martino, ...
Hellenic Centre for Marine Research, 2019
402019
Complete Mitochondrial DNA Genome of Nine Species of Sharks and Rays and Their Phylogenetic Placement among Modern Elasmobranchs
V Kousteni, S Mazzoleni, K Vasileiadou, M Rovatsos
Genes 12, 324, 2021
392021
New mediterranean biodiversity records (June 2012)
A Nicolaidou, G Alongi, O Aydogan, M Catra, L Cavas, CEM ÇEVİK, ...
Mediterranean Marine Science 13 (1), 2012
392012
Sexual maturity and fecundity of Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) in the Aegean Sea
V Kousteni, M Kontopoulou, P Megalofonou
Marine Biology Research 6 (4), 390-398, 2010
392010
Reproductive biology and embryonic development of Squalus blainvillei in the eastern Mediterranean Sea
V Kousteni, P Megalofonou
Scientia Marina 75 (2), 237-249, 2011
382011
Unpublished Mediterranean and Black Sea records of marine alien, cryptogenic, and neonative species
M Ragkousis, A Zenetos, JB Souissi, R Hoffman, R Ghanem, E Taşkın, ...
INVASIVESNET, 2023
262023
New records of rare species in the Mediterranean Sea (October 2020)
V Kousteni
Mediterranean Marine Science 21 (3), 608-630, 2020
22*2020
Evidence of high genetic connectivity for the longnose spurdog Squalus blainville in the Mediterranean Sea
V KOUSTENI, P KASAPIDIS, G KOTOULAS, P MEGALOFONOU
Mediterranean Marine Science, 371-383, 2016
222016
Total mercury concentrations in edible tissues of two elasmobranch species from Crete (eastern Mediterranean Sea)
V Kousteni, P Megalofonou, M Dassenakis, E Stathopoulou
Cybium 30 (4), 102-108, 2006
212006
Diet and trophic level of the longnose spurdog Squalus blainville (Risso, 1826) in the deep waters of the Aegean Sea
V Kousteni, PK Karachle, P Megalofonou
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 124, 93-102, 2017
202017
Observations on the biological traits of the rare shark Oxynotus centrina (Chondrichthyes: Oxynotidae) in the Hellenic Seas
V Kousteni, P Megalofonou
Journal of Fish Biology 89 (3), 1880-1888, 2016
202016
New records of rare species in the Mediterranean Sea (March 2021)
A Santín, R Aguilar, O Akyol, C Ramazan Begburs, G Chimienti, ...
Mediterranean Marine Science 22 (1), 199-217, 2021
192021
Reproductive strategy of Scyliorhinus canicula (L., 1758): a holistic approach based on macroscopic measurements and microscopic observations of the reproductive organs
V Kousteni, P Megalofonou
Marine and Freshwater Research 71 (6), 596-616, 2019
162019
Monitoring biodiversity for the EU Marine Strategy Framework Directive: Lessons learnt from evaluating the official reports
A Palialexis, V Kousteni, L Boicenco, L Enserink, K Pagou, UL Zweifel, ...
Marine Policy 128, 104473, 2021
152021
Cephalopod prey of two demersal sharks caught in the Aegean Sea (eastern Mediterranean)
V Kousteni, PK Karachle, P Megalofonou, E Lefkaditou
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 98 (1), 81-88, 2018
152018
Aging and life history traits of the longnose spiny dogfish in the Mediterranean Sea: New insights into conservation and management needs
V Kousteni, P Megalofonou
Fisheries Research 168, 6-19, 2015
152015
Working group on cephalopod fisheries and life history (Wgceph; outputs from 2022 meeting)
E Abad, G Ainsworth, C Akselrud, L Allcock, N Badouvas, K Baker, ...
ICES Scientific Reports 5 (1), 1-163, 2023
112023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20