Παρακολούθηση
Kelvin Xu
Kelvin Xu
PhD Student at UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention
K Xu, J Ba, R Kiros, K Cho, A Courville, R Salakhutdinov, R Zemel, ...
International Conference on Machine Learning (ICML) 2 (3), 5, 2015
99172015
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
8162016
Probabilistic model-agnostic meta-learning
C Finn*, K Xu*, S Levine
Advances in neural information processing systems 31, 2018
6032018
An actor-critic algorithm for sequence prediction
D Bahdanau, P Brakel, K Xu, A Goyal, R Lowe, J Pineau, A Courville, ...
International Conference on Learning Representations (2017), 2016
5592016
On using monolingual corpora in neural machine translation
C Gulcehre, O Firat, K Xu, K Cho, L Barrault, HC Lin, F Bougares, ...
arXiv preprint arXiv:1503.03535, 2015
5012015
Meta-dataset: A dataset of datasets for learning to learn from few examples
E Triantafillou, T Zhu, V Dumoulin, P Lamblin, U Evci, K Xu, R Goroshin, ...
International Conference on Learning Representations (2020), 2019
4112019
Bridging the gap between value and policy based reinforcement learning
O Nachum, M Norouzi, K Xu, D Schuurmans
Advances in neural information processing systems 30, 2017
3612017
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
TTD Team, R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
2132016
Unsupervised perceptual rewards for imitation learning
P Sermanet*, K Xu*, S Levine
Robotics: Science and Systems (RSS 2017), 2016
1372016
On integrating a language model into neural machine translation
C Gulcehre, O Firat, K Xu, K Cho, Y Bengio
Computer Speech & Language 45, 137-148, 2017
1002017
Trust-pcl: An off-policy trust region method for continuous control
O Nachum, M Norouzi, K Xu, D Schuurmans
International Conference on Learning Representations (2018), 2018
982018
Learning a prior over intent via meta-inverse reinforcement learning
K Xu, E Ratner, A Dragan, S Levine, C Finn
International Conference on Machine Learning, 6952-6962, 2019
562019
Reset-free reinforcement learning via multi-task learning: Learning dexterous manipulation behaviors without human intervention
A Gupta, J Yu, TZ Zhao, V Kumar, A Rovinsky, K Xu, T Devlin, S Levine
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6664-6671, 2021
292021
Continual Learning of Control Primitives: Skill Discovery via Reset-Games
K Xu*, S Verma*, C Finn, S Levine
Advances in neural information processing systems, 2020, 2020
212020
Autonomous Reinforcement Learning: Formalism and Benchmarking
A Sharma*, K Xu*, N Sardana, A Gupta, K Hausman, S Levine, C Finn
International Conference on Learning Representations (2022), 2021
62021
A Controller-Recognizer Framework: How necessary is recognition for control?
M Moczulski, K Xu, A Courville, K Cho
arXiv preprint arXiv:1511.06428, 2015
22015
Towards Adaptive, Continual Embodied Agents
K Xu
UC Berkeley, 2022
2022
On integrating a language model into neural machine translation
C Gulcehre, O Firat, K Xu, K Cho, Y Bengio
Computer Speech & Language 45, 137-148, 2017
2017
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
2016
Exploring Attention Based Model for Captioning Images
K Xu
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20