Παρακολούθηση
Kelvin Xu
Kelvin Xu
Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention
K Xu, J Ba, R Kiros, K Cho, A Courville, R Salakhutdinov, R Zemel, ...
International Conference on Machine Learning (ICML) 2 (3), 5, 2015
120652015
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
9062016
Probabilistic model-agnostic meta-learning
C Finn*, K Xu*, S Levine
Advances in neural information processing systems 31, 2018
7772018
Palm 2 technical report
R Anil, AM Dai, O Firat, M Johnson, D Lepikhin, A Passos, S Shakeri, ...
arXiv preprint arXiv:2305.10403, 2023
7532023
An actor-critic algorithm for sequence prediction
D Bahdanau, P Brakel, K Xu, A Goyal, R Lowe, J Pineau, A Courville, ...
International Conference on Learning Representations (2017), 2016
6792016
Meta-dataset: A dataset of datasets for learning to learn from few examples
E Triantafillou, T Zhu, V Dumoulin, P Lamblin, U Evci, K Xu, R Goroshin, ...
International Conference on Learning Representations (2020), 2019
6392019
On using monolingual corpora in neural machine translation
C Gulcehre, O Firat, K Xu, K Cho, L Barrault, HC Lin, F Bougares, ...
arXiv preprint arXiv:1503.03535, 2015
6322015
Bridging the gap between value and policy based reinforcement learning
O Nachum, M Norouzi, K Xu, D Schuurmans
Advances in neural information processing systems 30, 2017
4892017
Gemini: a family of highly capable multimodal models
G Team, R Anil, S Borgeaud, Y Wu, JB Alayrac, J Yu, R Soricut, ...
arXiv preprint arXiv:2312.11805, 2023
4202023
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
TTD Team, R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
2052016
Unsupervised perceptual rewards for imitation learning
P Sermanet*, K Xu*, S Levine
Robotics: Science and Systems (RSS 2017), 2016
1732016
Trust-pcl: An off-policy trust region method for continuous control
O Nachum, M Norouzi, K Xu, D Schuurmans
International Conference on Learning Representations (2018), 2018
1372018
On integrating a language model into neural machine translation
C Gulcehre, O Firat, K Xu, K Cho, Y Bengio
Computer Speech & Language 45, 137-148, 2017
1232017
Learning a prior over intent via meta-inverse reinforcement learning
K Xu, E Ratner, A Dragan, S Levine, C Finn
International conference on machine learning, 6952-6962, 2019
812019
Reset-free reinforcement learning via multi-task learning: Learning dexterous manipulation behaviors without human intervention
A Gupta, J Yu, TZ Zhao, V Kumar, A Rovinsky, K Xu, T Devlin, S Levine
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6664-6671, 2021
772021
Continual Learning of Control Primitives: Skill Discovery via Reset-Games
K Xu*, S Verma*, C Finn, S Levine
Advances in neural information processing systems, 2020, 2020
362020
Autonomous Reinforcement Learning: Formalism and Benchmarking
A Sharma*, K Xu*, N Sardana, A Gupta, K Hausman, S Levine, C Finn
International Conference on Learning Representations (2022), 2021
222021
Beyond human data: Scaling self-training for problem-solving with language models
A Singh, JD Co-Reyes, R Agarwal, A Anand, P Patil, PJ Liu, J Harrison, ...
arXiv preprint arXiv:2312.06585, 2023
172023
Small-scale proxies for large-scale transformer training instabilities
M Wortsman, PJ Liu, L Xiao, K Everett, A Alemi, B Adlam, JD Co-Reyes, ...
arXiv preprint arXiv:2309.14322, 2023
72023
Dexterous manipulation from images: Autonomous real-world rl via substep guidance
K Xu, Z Hu, R Doshi, A Rovinsky, V Kumar, A Gupta, S Levine
2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5938-5945, 2023
72023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20