Παρακολούθηση
Petar Tsankov
Petar Tsankov
Co-founder & CEO, LatticeFlow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα latticeflow.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AI2: Safety and Robustness Certification of Neural Networks with Abstract Interpretation
T Gehr, M Mirman, D Drachsler-Cohen, P Tsankov, S Chaudhuri, ...
IEEE Security and Privacy 2018, 2018
8382018
Securify: Practical security analysis of smart contracts
P Tsankov, A Dan, D Drachsler-Cohen, A Gervais, F Buenzli, M Vechev
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
8142018
VerX: Safety Verification of Smart Contracts
A Permenev, D Dimitrov, P Tsankov, D Drachsler-Cohen, M Vechev
IEEE Security and Privacy 2020, 2020
2162020
Learning to Fuzz from Symbolic Execution with Application to Smart Contracts
J He, M Balunović, N Ambroladze, P Tsankov, M Vechev
ACM CCS, 2019
1652019
Statistical deobfuscation of android applications
B Bichsel, V Raychev, P Tsankov, M Vechev
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
1482016
Debin: Predicting debug information in stripped binaries
J He, P Ivanov, P Tsankov, V Raychev, M Vechev
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
992018
SECFUZZ: Fuzz-testing security protocols
P Tsankov, MT Dashti, D Basin
IEEE/ACM AST 2012, 1-7, 2012
952012
{NetComplete}: Practical {Network-Wide} configuration synthesis with autocompletion
A El-Hassany, P Tsankov, L Vanbever, M Vechev
15th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2018
882018
Network-wide configuration synthesis
A El-Hassany, P Tsankov, L Vanbever, M Vechev
Computer Aided Verification: 29th International Conference, CAV 2017 …, 2017
832017
zkay: Specifying and Enforcing Data Privacy in Smart Contracts
S Steffen, B Bichsel, M Gersbach, N Melchior, P Tsankov, M Vechev
ACM CCS, 2019
762019
{NetHide}: Secure and practical network topology obfuscation
R Meier, P Tsankov, V Lenders, L Vanbever, M Vechev
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 693-709, 2018
762018
Dp-finder: Finding differential privacy violations by sampling and optimization
B Bichsel, T Gehr, D Drachsler-Cohen, P Tsankov, M Vechev
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
572018
Inferring crypto API rules from code changes
R Paletov, P Tsankov, V Raychev, M Vechev
ACM SIGPLAN Notices 53 (4), 450-464, 2018
412018
Probabilistic verification of network configurations
S Steffen, T Gehr, P Tsankov, L Vanbever, M Vechev
ACM SIGCOMM, 750-764, 2020
392020
Decentralized composite access control
P Tsankov, S Marinovic, MT Dashti, D Basin
Principles of Security and Trust, 245-264, 2014
252014
Bayonet: probabilistic inference for networks
T Gehr, S Misailovic, P Tsankov, L Vanbever, P Wiesmann, M Vechev
ACM SIGPLAN Notices 53 (4), 586-602, 2018
222018
Synthesis of Probabilistic Privacy Enforcement
M Kučera, P Tsankov, T Gehr, M Guarnieri, M Vechev
ACM CCS 2017, 2017
202017
Semi-valid input coverage for fuzz testing
P Tsankov, MT Dashti, D Basin
ACM ISSTA 2013, 2013
202013
Automated discovery of adaptive attacks on adversarial defenses
C Yao, P Bielik, P Tsankov, M Vechev
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 26858-26870, 2021
192021
Execution hijacking: Improving dynamic analysis by flying off course
P Tsankov, W Jin, A Orso, S Sinha
IEEE ICST 2011, 2011
172011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20