Παρακολούθηση
manisha verma
manisha verma
Amazon, NYC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TREC Complex Answer Retrieval Overview.
L Dietz, M Verma, F Radlinski, N Craswell
TREC, 2017
1012017
Relevance and effort: an analysis of document utility
E Yilmaz, M Verma, N Craswell, F Radlinski, P Bailey
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
712014
LIRME: Locally Interpretable Ranking Model Explanation
M Verma, D Ganguly
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
312019
Overview of the TREC 2015 Tasks Track.
E Yilmaz, M Verma, R Mehrotra, E Kanoulas, B Carterette, N Craswell
TREC, 2015
292015
On Obtaining Effort Based Judgements for Information Retrieval
M Verma, E Yilmaz, N Craswell
WSDM, 10, 2016
272016
Exploring Keyphrase Extraction and IPC Classification Vectors for Prior Art Search.
M Verma, V Varma
CLEF (Notebook Papers/Labs/Workshop), 2011
222011
Overview of the TREC tasks track 2016
M Verma, E Kanoulas, E Yilmaz, R Mehrotra, B Carterette, N Craswell, ...
TREC, 2016
202016
Applying key phrase extraction to aid invalidity search
M Verma, V Varma
Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Intelligence …, 2011
152011
Entity oriented task extraction from query logs
M Verma, E Yilmaz
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
112014
Learning to Create Better Ads: Generation and Ranking Approaches for Ad Creative Refinement
S Mishra, M Verma, Y Zhou, K Thadani, W Wang
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
102020
Recommending Themes for Ad Creative Design via Visual-Linguistic Representations
Y Zhou, S Mishra, M Verma, N Bhamidipati, W Wang
Proceedings of The Web Conference 2020, 2521-2527, 2020
102020
Patent search using IPC classification vectors
M Verma, V Varma
Proceedings of the 4th workshop on Patent information retrieval, 9-12, 2011
102011
Guiding creative design in online advertising
S Mishra, M Verma, J Gligorijevic
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 418-422, 2019
82019
Characterizing Relevance on Mobile and Desktop
M Verma, E Yilmaz
European Conference on Information Retrieval, 212-223, 2016
82016
Task-Based User Modelling for Personalization via Probabilistic Matrix Factorization.
R Mehrotra, E Yilmaz, M Verma
RecSys Posters 63, 87, 2014
82014
Overview of RCD-2020, the FIRE-2020 track on Retrieval from Conversational Dialogues
D Ganguly, D Pal, M Verma, P Sen
Forum for Information Retrieval Evaluation, 33-36, 2020
72020
Inferring disease subtypes from clusters in explanation space
MA Schulz, M Chapman-Rounds, M Verma, D Bzdok, K Georgatzis
Scientific Reports 10 (1), 1-6, 2020
72020
One word at a time: adversarial attacks on retrieval models
N Raval, M Verma
arXiv preprint arXiv:2008.02197, 2020
42020
Category Oriented Task Extraction
M Verma, E Yilmaz
Proceedings of the 2016 ACM on Conference on Human Information Interaction …, 2016
42016
TSI: an Ad Text Strength Indicator using Text-to-CTR and Semantic-Ad-Similarity
S Mishra, C Hu, M Verma, K Yen, Y Hu, M Sviridenko
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information …, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20