Παρακολούθηση
Pascal Van Hentenryck
Pascal Van Hentenryck
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isye.gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Constraint satisfaction in logic programming
P Van Hentenryck
MIT press, 1989
21401989
Solving a cutting-stock problem with the constraint logic programming language CHIP
M Dincbas, H Simonis, P Van Hentenryck
Mathematical and computer modelling 16 (1), 95-105, 1992
10191992
The OPL optimization programming language
P Van Hentenryck
MIT press, 1999
8161999
A generic arc-consistency algorithm and its specializations
P Van Hentenryck, Y Deville, CM Teng
Artificial intelligence 57 (2-3), 291-321, 1992
6611992
Scenario-based planning for partially dynamic vehicle routing with stochastic customers
RW Bent, P Van Hentenryck
Operations Research 52 (6), 977-987, 2004
6582004
Rapid assessment of disaster damage using social media activity
Y Kryvasheyeu, H Chen, N Obradovich, E Moro, P Van Hentenryck, ...
Science advances 2 (3), e1500779, 2016
6402016
Constraint-based local search
PV Hentenryck, L Michel
The MIT press, 2009
6172009
A two-stage hybrid local search for the vehicle routing problem with time windows
R Bent, P Van Hentenryck
Transportation Science 38 (4), 515-530, 2004
5392004
Numerica: a modeling language for global optimization
P Van Hentenryck, L Michel, Y Deville
MIT press, 1997
5051997
CLP (Intervals) Revisited.
F Benhamou, DA McAllester, P Van Hentenryck
ILPS 94, 1-21, 1994
4851994
Solving polynomial systems using a branch and prune approach
P Van Hentenryck, D McAllester, D Kapur
SIAM Journal on Numerical Analysis 34 (2), 797-827, 1997
4131997
A two-stage hybrid algorithm for pickup and delivery vehicle routing problems with time windows
R Bent, P Van Hentenryck
Computers & Operations Research 33 (4), 875-893, 2006
4032006
A linear-programming approximation of AC power flows
C Coffrin, P Van Hentenryck
INFORMS Journal on Computing 26 (4), 718-734, 2014
3752014
The QC relaxation: A theoretical and computational study on optimal power flow
C Coffrin, HL Hijazi, P Van Hentenryck
IEEE Transactions on Power Systems 31 (4), 3008-3018, 2015
3642015
Constraint satisfaction using constraint logic programming
P Van Hentenryck, H Simonis, M Dincbas
Artificial intelligence 58 (1-3), 113-159, 1992
3011992
Solving the Car-Sequencing Problem in Constraint Logic Programming.
M Dincbas, H Simonis, P Van Hentenryck
ECAI 88, 290-295, 1988
2871988
Design, implementation, and evaluation of the constraint language cc (FD)
P Van Hentenryck, V Saraswat, Y Deville
The Journal of Logic Programming 37 (1-3), 139-164, 1998
2841998
Solving large combinatorial problems in logic programming
M Dincbas, H Simonis, P Van Hentenryck
The Journal of Logic Programming 8 (1-2), 75-93, 1990
2711990
A simulated annealing approach to the traveling tournament problem
A Anagnostopoulos, L Michel, PV Hentenryck, Y Vergados
Journal of Scheduling 9, 177-193, 2006
2542006
Online stochastic combinatorial optimization
PV Hentenryck, R Bent
The MIT Press, 2006
2522006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20