Παρακολούθηση
Allen Downey
Allen Downey
Brilliant, Olin College of Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα allendowney.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using pathchar to estimate Internet link characteristics
AB Downey
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 29 (4), 241-250, 1999
7961999
Exploiting process lifetime distributions for dynamic load balancing
M Harchol-Balter, AB Downey
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 15 (3), 253-285, 1997
6011997
The structural cause of file size distributions
AB Downey
Proceedings of the 2001 ACM SIGMETRICS international conference on …, 2001
3012001
Think python
A Downey
" O'Reilly Media, Inc.", 2012
2942012
Think python
A Downey
" O'Reilly Media, Inc.", 2012
2892012
Exploiting process lifetime distributions for dynamic load balancing
M Harchol-Balter, AB Downey
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 24 (1), 13-24, 1996
2381996
A parallel workload model and its implications for processor allocation
AB Downey
Cluster Computing 1, 133-145, 1998
2301998
Evidence for long-tailed distributions in the internet
AB Downey
Proceedings of the 1st ACM SIGCOMM Workshop on Internet Measurement, 229-241, 2001
2292001
Predicting queue times on space-sharing parallel computers
AB Downey
Proceedings 11th International Parallel Processing Symposium, 209-218, 1997
2181997
Lognormal and Pareto distributions in the Internet
AB Downey
Computer Communications 28 (7), 790-801, 2005
1802005
How to think like a computer scientist: learning with python
A Downey, J Elkner, C Meyers
Green Tea Press, 2008
178*2008
The elusive goal of workload characterization
AB Downey, DG Feitelson
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 26 (4), 14-29, 1999
1681999
Think complexity: complexity science and computational modeling
A Downey
" O'Reilly Media, Inc.", 2018
1542018
The little book of semaphores
AB Downey
145*2005
Using queue time predictions for processor allocation
AB Downey
Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 35-57, 1997
1401997
Primitive-based classification of pavement cracking images
HN Koutsopoulos, AB Downey
Journal of Transportation Engineering 119 (3), 402-418, 1993
1321993
A model for speedup of parallel programs
AB Downey
University of California, Berkeley, Computer Science Division, 1997
1311997
Think Bayes
AB Downey
" O'Reilly Media, Inc.", 2021
1232021
Think stats
AB Downey
" O'Reilly Media, Inc.", 2011
772011
Estimating round trip time of a network path
AB Downey
US Patent 8,385,227, 2013
752013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20