Παρακολούθηση
Edwin Olson
Edwin Olson
Professor of Electrical Engineering and Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system
E Olson
2011 IEEE international conference on robotics and automation, 3400-3407, 2011
14552011
Fast iterative alignment of pose graphs with poor initial estimates
E Olson, J Leonard, S Teller
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
6872006
A perception‐driven autonomous urban vehicle
J Leonard, J How, S Teller, M Berger, S Campbell, G Fiore, L Fletcher, ...
Journal of Field Robotics 25 (10), 727-774, 2008
5992008
AprilTag 2: Efficient and robust fiducial detection
J Wang, E Olson
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
5662016
Real-time correlative scan matching
EB Olson
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 4387-4393, 2009
4362009
Robust range-only beacon localization
E Olson, JJ Leonard, S Teller
IEEE Journal of Oceanic Engineering 31 (4), 949-958, 2006
3622006
LCM: Lightweight communications and marshalling
AS Huang, E Olson, DC Moore
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
3602010
Exploration and Mapping with Autonomous Robot Teams
E Olson, J Strom, R Goeddel, R Morton, P Ranganathan, A Richardson
Communications of the ACM 56 (3), 62-70, 2013
333*2013
Inference on networks of mixtures for robust robot mapping
E Olson, P Agarwal
The International Journal of Robotics Research 32 (7), 826-840, 2013
2812013
Graph-based segmentation for colored 3D laser point clouds
J Strom, A Richardson, E Olson
2010 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2010
1832010
Robust and efficient robotic mapping
EB Olson, S Teller
1832008
Multipolicy decision-making for autonomous driving via changepoint-based behavior prediction: Theory and experiment
E Galceran, AG Cunningham, RM Eustice, E Olson
Autonomous Robots 41 (6), 1367-1382, 2017
1522017
Finding multiple lanes in urban road networks with vision and lidar
AS Huang, D Moore, M Antone, E Olson, S Teller
Autonomous Robots 26 (2), 103-122, 2009
1512009
The MIT–Cornell collision and why it happened
L Fletcher, S Teller, E Olson, D Moore, Y Kuwata, J How, J Leonard, ...
Journal of Field Robotics 25 (10), 775-807, 2008
1392008
MPDM: Multipolicy decision-making in dynamic, uncertain environments for autonomous driving
AG Cunningham, E Galceran, RM Eustice, E Olson
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1670-1677, 2015
1352015
Extracting general-purpose features from LIDAR data
Y Li, EB Olson
2010 IEEE international conference on robotics and automation, 1388-1393, 2010
1312010
AprilCal: Assisted and repeatable camera calibration
A Richardson, J Strom, E Olson
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
1092013
Multipolicy Decision-Making for Autonomous Driving via Changepoint-based Behavior Prediction.
E Galceran, AG Cunningham, RM Eustice, E Olson
Robotics: Science and Systems 1 (2), 6, 2015
1042015
Progress toward multi‐robot reconnaissance and the MAGIC 2010 competition
E Olson, J Strom, R Morton, A Richardson, P Ranganathan, R Goeddel, ...
Journal of Field Robotics 29 (5), 762-792, 2012
992012
Single-Cluster Spectral Graph Partitioning for Robotics Applications.
E Olson, MR Walter, SJ Teller, JJ Leonard
Robotics: Science and Systems, 265-272, 2005
952005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20