Παρακολούθηση
Domenico Lofù
Domenico Lofù
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
WaterS: A Sigfox‐compliant prototype for water monitoring
P Di Gennaro, D Lofú, D Vitanio, P Tedeschi, P Boccadoro
Internet Technology Letters 2 (1), e74, 2019
232019
Towards a trustworthy patient home-care thanks to an edge-node infrastructure
C Ardito, T Di Noia, E Di Sciascio, D Lofú, G Mallardi, C Pomo, F Vitulano
International Conference on Human-Centred Software Engineering, 181-189, 2020
132020
A proposal of case-based approach to clinical pathway modeling support
C Ardito, F Bellifemine, T Di Noia, D Lofu, G Mallardi
2020 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS), 1-6, 2020
122020
Towards a Situation Awareness for eHealth in Ageing Society
FV Carmelo Ardito, Tommaso Di Noia, Corrado Fasciano, Domenico Lofù, Nicola ...
Italian Workshop on Artificial Intelligence for an Ageing Society (AIxAS …, 2020
11*2020
An ensemble learning approach based on diffusion tensor imaging measures for Alzheimer’s disease classification
E Lella, A Pazienza, D Lofù, R Anglani, F Vitulano
Electronics 10 (3), 249, 2021
62021
Management at the edge of situation awareness during patient telemonitoring
C Ardito, TD Noia, C Fasciano, D Lofù, N Macchiarulo, G Mallardi, ...
International conference of the italian association for artificial …, 2020
62020
Water quality prediction on a Sigfox-compliant IoT device: The road ahead of WaterS
P Boccadoro, V Daniele, P Di Gennaro, D Lofù, P Tedeschi
Ad Hoc Networks 126, 102749, 2022
52022
An Artificial Intelligence Cyberattack Detection System to Improve Threat Reaction in e-Health.
C Ardito, T Di Noia, E Di Sciascio, D Lofù, A Pazienza, F Vitulano
ITASEC, 270-283, 2021
32021
An adaptive architecture for Healthcare Situation Awareness
C Ardito, T Di Noia, D Lofu, G Mallardi
32020
Dietary Customs and Social Deprivation in an Aging Population from Southern Italy: A machine learning approach
R Tatoli, L Lampignano, R Donghia, F Castellana, R Zupo, I Bortone, ...
Frontiers in Nutrition, 331, 2022
12022
User Feedback to Improve the Performance of a Cyberattack Detection Artificial Intelligence System in the e-Health Domain
C Ardito, TD Noia, ED Sciascio, D Lofù, A Pazienza, F Vitulano
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 295-299, 2021
12021
URANUS: Radio Frequency Tracking, Classification and Identification of Unmanned Aircraft Vehicles
D Lofù, P Tedeschi, T Di Noia, E Di Sciascio
arXiv preprint arXiv:2207.06025, 2022
2022
A Situation Awareness Computational Intelligent Model for Metabolic Syndrome Management
D Lofù, A Pazienza, C Ardito, T Di Noia, E Di Sciascio, F Vitulano
2022 IEEE Conference on Cognitive and Computational Aspects of Situation …, 2022
2022
Dietary Patterns Associated with Diabetes in an Older Population from Southern Italy Using an Unsupervised Learning Approach
R Tatoli, L Lampignano, I Bortone, R Donghia, F Castellana, R Zupo, ...
Sensors 22 (6), 2193, 2022
2022
A Web Crowdsourcing Platform for Territorial Control in Smart Cities
A Pazienza, D Lofù, G Flace, M Salzedo, P Noviello, E Di Sciascio, ...
International Conference on Web Engineering, 375-382, 2022
2022
Towards a Healthcare Cybersecurity Certification Scheme
K Hovhannisyan, P Bogacki, CA Colabuono, D Lofù, MV Marabello, ...
2021 International Conference on Cyber Situational Awareness, Data Analytics …, 2021
2021
An Edge Ambient Assisted Living Process for Clinical Pathway
C Ardito, T Di Noia, C Fasciano, A Pazienza, F Vitulano
INSTAMED: an Integrated Platform for the Advanced Automation of Diagnosis in Precision Medicine
T Di Noia, C Fasciano, D Lofu, G Mallardi, G Pappada, C Tatulli, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18