Παρακολούθηση
An Liu
An Liu
College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on fundamental limits of integrated sensing and communication
A Liu, Z Huang, M Li, Y Wan, W Li, TX Han, C Liu, R Du, DKP Tan, J Lu, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24 (2), 994-1034, 2022
4182022
On the design of secure non-orthogonal multiple access systems
B He, A Liu, N Yang, VKN Lau
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (10), 2196-2206, 2017
2172017
Phase Only RF Precoding for Massive MIMO Systems with Limited RF Chains
A Liu, VKN Lau
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (17), 4505-4515, 2014
1942014
FDD massive MIMO channel estimation with arbitrary 2D-array geometry
J Dai, A Liu, VKN Lau
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (10), 2584-2599, 2018
1722018
Energy-efficient joint offloading and wireless resource allocation strategy in multi-MEC server systems
K Cheng, Y Teng, W Sun, A Liu, X Wang
2018 IEEE international conference on communications (ICC), 1-6, 2018
1462018
Exploiting Base Station Caching in MIMO Cellular Networks: Opportunistic Cooperation for Video Streaming
ALVKN Lau
IEEE Transactions on Signal Processing 63 (1), 57-69, 2015
1362015
Mixed-timescale precoding and cache control in cached MIMO interference network
A Liu, VKN Lau
Signal Processing, IEEE Transactions on 61 (24), 6320-6332, 2013
1142013
Cache-Enabled Opportunistic Cooperative MIMO for Video Streaming in Wireless Systems
A Liu, V Lau
Signal Processing, IEEE Transactions on 62 (2), 390-402, 2013
1142013
Joint Power and Antenna Selection Optimization in Large Cloud Radio Access Networks
A Liu, V Lau
Signal Processing, IEEE Transactions on 62 (5), 1319-1328, 2013
1022013
Successive localization and beamforming in 5G mmWave MIMO communication systems
B Zhou, A Liu, V Lau
IEEE Transactions on Signal Processing 67 (6), 1620-1635, 2019
1012019
Stochastic successive convex approximation for non-convex constrained stochastic optimization
A Liu, VKN Lau, B Kananian
IEEE Transactions on Signal Processing 67 (16), 4189-4203, 2019
982019
Analog gradient aggregation for federated learning over wireless networks: Customized design and convergence analysis
H Guo, A Liu, VKN Lau
IEEE Internet of Things Journal 8 (1), 197-210, 2020
902020
Structured turbo compressed sensing for massive MIMO channel estimation using a Markov prior
L Chen, A Liu, X Yuan
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (5), 4635-4639, 2017
852017
Hierarchical interference mitigation for massive MIMO cellular networks
A Liu, V Lau
arXiv preprint arXiv:1306.2700, 2013
772013
Exploiting burst-sparsity in massive MIMO with partial channel support information
A Liu, VKN Lau, W Dai
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (11), 7820-7830, 2016
752016
PHY-caching in 5G wireless networks: Design and analysis
W Han, A Liu, VKN Lau
IEEE Communications Magazine 54 (8), 30-36, 2016
682016
Mobile edge computing meets mmWave communications: Joint beamforming and resource allocation for system delay minimization
C Zhao, Y Cai, A Liu, M Zhao, L Hanzo
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (4), 2382-2396, 2020
652020
Hierarchical Radio Resource Optimization for Heterogeneous Networks with Enhanced Inter-cell Interference Coordination (eICIC)
A Liu, VKN Lau, L Ruan, J Chen, D Xiao
Signal Processing, IEEE Transactions on 62 (7), 1684-1693, 2013
612013
Impact of CSI knowledge on the codebook-based hybrid beamforming in massive MIMO
A Liu, VKN Lau
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (24), 6545-6556, 2016
602016
Joint user scheduling and antenna selection in distributed massive MIMO systems with limited backhaul capacity
G Xu, A Liu, W Jiang, H Xiang, W Luo
China Communications 11 (5), 17-30, 2014
602014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20