Παρακολούθηση
Emmanouil A. Varouchakis
Emmanouil A. Varouchakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The threat of soil salinity: A European scale review
IN Daliakopoulos, IK Tsanis, A Koutroulis, NN Kourgialas, ...
Science of the total environment 573, 727-739, 2016
5122016
Comparison of stochastic and deterministic methods for mapping groundwater level spatial variability in sparsely monitored basins
ΕA Varouchakis, DT Hristopulos
Environmental Monitoring and Assessment, 1-19, 2012
1232012
A spatio-temporal hybrid neural network-Kriging model for groundwater level simulation
E Tapoglou, GP Karatzas, IC Trichakis, EA Varouchakis
Journal of hydrology 519, 3193-3203, 2014
972014
Soil salinization
IK Tsanis, IN Daliakopoulos, AG Koutroulis, GP Karatzas, E Varouchakis, ...
Soils in Europe-Threats, functions and ecosystem services. Recare Project …, 2015
83*2015
Improvement of groundwater level prediction in sparsely gauged basins using physical laws and local geographic features as auxiliary variables
EA Varouchakis, DT Hristopulos
Advances in water resources 52, 34-49, 2013
632013
Improving kriging of groundwater level data using nonlinear normalizing transformations—a field application
EA Varouchakis, DT Hristopulos, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal 57 (7), 1404-1419, 2012
582012
An agricultural flash flood loss estimation methodology: the case study of the Koiliaris basin (Greece), February 2003 flood
AEK Vozinaki, GP Karatzas, IA Sibetheros, EA Varouchakis
Natural Hazards 79, 899-920, 2015
572015
An approach to characterise spatio-temporal drought dynamics
V Diaz, GAC Perez, HAJ Van Lanen, D Solomatine, EA Varouchakis
Advances in Water Resources 137, 103512, 2020
542020
An application of Spartan spatial random fields in environmental mapping: focus on automatic mapping capabilities
SN Elogne, DT Hristopulos, E Varouchakis
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 22, 633-646, 2008
542008
Spatial variability of the relationships of runoff and sediment yield with weather types throughout the Mediterranean basin
D Peña-Angulo, E Nadal-Romero, JC González-Hidalgo, J Albaladejo, ...
Journal of Hydrology 571, 390-405, 2019
462019
Environmental drivers of the distribution of nitrogen functional genes at a watershed scale
M Tsiknia, NV Paranychianakis, EA Varouchakis, NP Nikolaidis
FEMS Microbiology Ecology 91 (6), fiv052, 2015
452015
Spatiotemporal Analysis of Extreme Hydrological Events
G Corzo, EA Varouchakis
Elsevier, 2019
37*2019
Environmental drivers of soil microbial community distribution at the Koiliaris Critical Zone Observatory
M Tsiknia, NV Paranychianakis, EA Varouchakis, D Moraetis, ...
FEMS microbiology ecology 90 (1), 139-152, 2014
362014
Terrain discontinuity effects in the regional flow of a complex karstified aquifer
MP Papadopoulou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Environmental modeling & assessment 15, 319-328, 2010
362010
Comparison of spatiotemporal variogram functions based on a sparse dataset of groundwater level variations
EA Varouchakis, DT Hristopulos
Spatial Statistics 34, 100245, 2019
35*2019
Spatio-temporal analysis of annual rainfall in Crete, Greece
EA Varouchakis, GA Corzo, GP Karatzas, A Kotsopoulou
Acta Geophysica 66, 319-328, 2018
312018
Spatial analysis of groundwater levels using fuzzy logic and geostatistical tools
PG Theodoridou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Journal of Hydrology 555, 242-252, 2017
312017
Geostatistical analysis of precipitation in the island of Crete (Greece) based on a sparse monitoring network
VD Agou, EA Varouchakis, DT Hristopulos
Environmental monitoring and assessment 191, 1-24, 2019
292019
Application of Bayesian and cost benefit risk analysis in water resources management
EA Varouchakis, I Palogos, GP Karatzas
Journal of Hydrology 534, 390-396, 2016
232016
Characterisation of the dynamics of past droughts
V Diaz, GAC Perez, HAJ Van Lanen, D Solomatine, EA Varouchakis
Science of the Total Environment 718, 134588, 2020
202020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20