Παρακολούθηση
Emmanouil A. Varouchakis
Emmanouil A. Varouchakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The threat of soil salinity: A European scale review
IN Daliakopoulos, IK Tsanis, A Koutroulis, NN Kourgialas, ...
Science of the total environment 573, 727-739, 2016
6882016
Comparison of stochastic and deterministic methods for mapping groundwater level spatial variability in sparsely monitored basins
ΕA Varouchakis, DT Hristopulos
Environmental Monitoring and Assessment, 1-19, 2012
1412012
A spatio-temporal hybrid neural network-Kriging model for groundwater level simulation
E Tapoglou, GP Karatzas, IC Trichakis, EA Varouchakis
Journal of hydrology 519, 3193-3203, 2014
1122014
An approach to characterise spatio-temporal drought dynamics
V Diaz, GAC Perez, HAJ Van Lanen, D Solomatine, EA Varouchakis
Advances in Water Resources 137, 103512, 2020
812020
Improvement of groundwater level prediction in sparsely gauged basins using physical laws and local geographic features as auxiliary variables
EA Varouchakis, DT Hristopulos
Advances in water resources 52, 34-49, 2013
682013
Improving kriging of groundwater level data using nonlinear normalizing transformations—a field application
EA Varouchakis, DT Hristopulos, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal 57 (7), 1404-1419, 2012
672012
An agricultural flash flood loss estimation methodology: the case study of the Koiliaris basin (Greece), February 2003 flood
AEK Vozinaki, GP Karatzas, IA Sibetheros, EA Varouchakis
Natural Hazards 79, 899-920, 2015
612015
Spatial variability of the relationships of runoff and sediment yield with weather types throughout the Mediterranean basin
D Peña-Angulo, E Nadal-Romero, JC González-Hidalgo, J Albaladejo, ...
Journal of Hydrology 571, 390-405, 2019
552019
Environmental drivers of the distribution of nitrogen functional genes at a watershed scale
M Tsiknia, NV Paranychianakis, EA Varouchakis, NP Nikolaidis
FEMS Microbiology Ecology 91 (6), fiv052, 2015
532015
An application of Spartan spatial random fields in environmental mapping: focus on automatic mapping capabilities
SN Elogne, DT Hristopulos, E Varouchakis
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 22, 633-646, 2008
532008
Rough sets based Ordinal Priority Approach to evaluate sustainable development goals (SDGs) for sustainable mining
M Deveci, PR Brito-Parada, D Pamucar, EA Varouchakis
Resources Policy 79, 103049, 2022
492022
Comparison of spatiotemporal variogram functions based on a sparse dataset of groundwater level variations
EA Varouchakis, DT Hristopulos
Spatial Statistics 34, 100245, 2019
412019
Spatio-temporal analysis of annual rainfall in Crete, Greece
EA Varouchakis, GA Corzo, GP Karatzas, A Kotsopoulou
Acta Geophysica 66, 319-328, 2018
392018
Terrain discontinuity effects in the regional flow of a complex karstified aquifer
MP Papadopoulou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Environmental modeling & assessment 15, 319-328, 2010
372010
Spatial analysis of groundwater levels using fuzzy logic and geostatistical tools
PG Theodoridou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Journal of Hydrology 555, 242-252, 2017
352017
Environmental drivers of soil microbial community distribution at the Koiliaris Critical Zone Observatory
M Tsiknia, NV Paranychianakis, EA Varouchakis, D Moraetis, ...
FEMS Microbiology Ecology 90 (1), 139-152, 2014
352014
Evaluation of risks impeding sustainable mining using Fermatean fuzzy score function based SWARA method
M Deveci, EA Varouchakis, PR Brito-Parada, AR Mishra, P Rani, ...
Applied Soft Computing 139, 110220, 2023
332023
Characterisation of the dynamics of past droughts
V Diaz, GAC Perez, HAJ Van Lanen, D Solomatine, EA Varouchakis
Science of the total environment 718, 134588, 2020
332020
Geostatistical analysis of precipitation in the island of Crete (Greece) based on a sparse monitoring network
VD Agou, EA Varouchakis, DT Hristopulos
Environmental monitoring and assessment 191, 1-24, 2019
312019
Spatiotemporal geostatistical modeling of groundwater levels under a Bayesian framework using means of physical background
EA Varouchakis, PG Theodoridou, GP Karatzas
Journal of Hydrology 575, 487-498, 2019
302019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20