Παρακολούθηση
José Antonio Sánchez Zapata
José Antonio Sánchez Zapata
Full Professor Ecology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umh.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large scale risk-assessment of wind-farms on population viability of a globally endangered long-lived raptor
M Carrete, JA Sánchez-Zapata, JR Benítez, M Lobón, JA Donázar
Biological Conservation 142 (12), 2954-2961, 2009
3422009
Humans and scavengers: the evolution of interactions and ecosystem services
M Moleón, JA Sanchez-Zapata, A Margalida, M Carrete, N Owen-Smith, ...
BioScience 64 (5), 394-403, 2014
2582014
Roles of raptors in a changing world: from flagships to providers of key ecosystem services
JA Donázar, A Cortés-Avizanda, JA Fargallo, A Margalida, M Moleón, ...
Ardeola 63 (1), 181-234, 2016
2552016
Raptor distribution in relation to landscape composition in semi‐arid Mediterranean habitats
JA Sánchez‐Zapata, JF Calvo
Journal of Applied Ecology 36 (2), 254-262, 1999
2321999
Sanitary versus environmental policies: fitting together two pieces of the puzzle of European vulture conservation
A Margalida, JA Donazar, M Carrete, JA Sánchez‐Zapata
Journal of Applied Ecology 47 (4), 931-935, 2010
2042010
Habitat, human pressure, and social behavior: Partialling out factors affecting large-scale territory extinction in an endangered vulture
M Carrete, JM Grande, JL Tella, JA Sánchez-Zapata, JA Donázar, ...
Biological conservation 136 (1), 143-154, 2007
1782007
The paradox of the long‐term positive effects of a North American crayfish on a European community of predators
Z Tablado, JL Tella, JA SÁNCHEZ‐ZAPATA, F Hiraldo
Conservation biology 24 (5), 1230-1238, 2010
1732010
Too sanitary for vultures
JA Donázar, A Margalida, M Carrete, JA Sánchez-Zapata
Science 326 (5953), 664-664, 2009
1702009
Inter‐specific interactions linking predation and scavenging in terrestrial vertebrate assemblages
M Moleón, JA Sánchez‐Zapata, N Selva, JA Donázar, N Owen‐Smith
Biological Reviews 89 (4), 1042-1054, 2014
1662014
Mortality at wind-farms is positively related to large-scale distribution and aggregation in griffon vultures
M Carrete, JA Sánchez-Zapata, JR Benítez, M Lobón, F Montoya, ...
Biological Conservation 145 (1), 102-108, 2012
1612012
An unusual source of essential carotenoids
JJ Negro, JM Grande, JL Tella, J Garrido, D Hornero, JA Donázar, ...
Nature 416 (6883), 807-808, 2002
1612002
Carcass size shapes the structure and functioning of an African scavenging assemblage
M Moleón, JA Sánchez‐Zapata, E Sebastián‐González, N Owen‐Smith
Oikos 124 (10), 1391-1403, 2015
1522015
From regional to global patterns in vertebrate scavenger communities subsidized by big game hunting
P Mateo‐Tomás, PP Olea, M Moleón, J Vicente, F Botella, N Selva, ...
Diversity and Distributions 21 (8), 913-924, 2015
1492015
Agricultural ponds as alternative habitat for waterbirds: spatial and temporal patterns of abundance and management strategies
E Sebastián-González, JA Sánchez-Zapata, F Botella
European Journal of wildlife research 56, 11-20, 2010
1482010
Causes of death in different areas for Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus in Spain
J Real, JM Grande, S Mañosa, JA Sánchez-Zapata
Bird study 48 (2), 221-228, 2001
1422001
Components of breeding performance in two competing species: habitat heterogeneity, individual quality and density‐dependence
M Carrete, J A. Sánchez‐Zapata, J L. Tella, J M. Gil‐Sánchez, M Moleón
Oikos 112 (3), 680-690, 2006
1352006
Human-carnivore relations: a systematic review
J Lozano, A Olszańska, Z Morales-Reyes, AA Castro, AF Malo, M Moleón, ...
Biological Conservation 237, 480-492, 2019
1312019
Spatial and temporal patterns in the diet of the Andean condor: ecological replacement of native fauna by exotic species
SA Lambertucci, A Trejo, S Di Martino, JA Sánchez‐Zapata, JA Donázar, ...
Animal Conservation 12 (4), 338-345, 2009
1302009
Apex scavenger movements call for transboundary conservation policies
SA Lambertucci, PAE Alarcón, F Hiraldo, JA Sanchez-Zapata, G Blanco, ...
Biological Conservation 170, 145-150, 2014
1192014
Supplanting ecosystem services provided by scavengers raises greenhouse gas emissions
Z Morales-Reyes, JM Pérez-García, M Moleón, F Botella, M Carrete, ...
Scientific Reports 5 (1), 7811, 2015
1082015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20