Παρακολούθηση
Jochen Rittmann
Jochen Rittmann
PSI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jrittmann.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SwissFEL: The Swiss X-ray Free Electron Laser
CJ Milne, T Schietinger, M Aiba, A Alarcon, J Alex, A Anghel, V Arsov, ...
Applied Sciences 7 (7), 720, 2017
3762017
Solvent-Induced Luminescence Quenching: Static and Time-Resolved X-Ray Absorption Spectroscopy of a Copper (I) Phenanthroline Complex
TJ Penfold, S Karlsson, G Capano, FA Lima, J Rittmann, M Reinhard, ...
The Journal of Physical Chemistry A 117 (22), 4591-4601, 2013
1332013
Mapping of the Photoinduced Electron Traps in TiO2 by Picosecond X‐ray Absorption Spectroscopy
MH Rittmann‐Frank, CJ Milne, J Rittmann, M Reinhard, TJ Penfold, ...
Angewandte Chemie 126 (23), 5968-5972, 2014
1152014
X-ray spectroscopy reveals high symmetry and electronic shell structure of transition-metal-doped silicon clusters
JT Lau, K Hirsch, P Klar, A Langenberg, F Lofink, R Richter, J Rittmann, ...
Physical Review A 79 (5), 053201, 2009
1122009
X-ray spectroscopy on size-selected clusters in an ion trap: from the molecular limit to bulk properties
K Hirsch, JT Lau, P Klar, A Langenberg, J Probst, J Rittmann, M Vogel, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 42 (15), 154029, 2009
952009
Revealing hole trapping in zinc oxide nanoparticles by time-resolved X-ray spectroscopy
TJ Penfold, J Szlachetko, FG Santomauro, A Britz, W Gawelda, G Doumy, ...
Nature communications 9 (1), 478, 2018
852018
Size Dependence of L 2, 3 Branching Ratio and 2 p Core-Hole Screening in X-Ray Absorption of Metal Clusters
JT Lau, J Rittmann, V Zamudio-Bayer, M Vogel, K Hirsch, P Klar, F Lofink, ...
Physical review letters 101 (15), 153401, 2008
852008
Femtosecond X-ray absorption study of electron localization in photoexcited anatase TiO 2
FG Santomauro, A Lübcke, J Rittmann, E Baldini, A Ferrer, M Silatani, ...
Scientific reports 5 (1), 1-8, 2015
772015
Ultrafast Formation of a Charge Density Wave State in : Observation at Nanometer Scales Using Time-Resolved X-Ray Diffraction
C Laulhé, T Huber, G Lantz, A Ferrer, SO Mariager, S Grübel, J Rittmann, ...
Physical Review Letters 118 (24), 247401, 2017
692017
Photooxidation and photoaquation of iron hexacyanide in aqueous solution: A picosecond X-ray absorption study
M Reinhard, TJ Penfold, FA Lima, J Rittmann, MH Rittmann-Frank, ...
Structural Dynamics 1 (2), 024901, 2014
662014
Coordination-driven magnetic-to-nonmagnetic transition in manganese-doped silicon clusters
V Zamudio-Bayer, L Leppert, K Hirsch, A Langenberg, J Rittmann, ...
Physical Review B 88 (11), 115425, 2013
582013
Ultrafast Structural Dynamics of the Fe-Pnictide Parent Compound BaFe 2 As 2
L Rettig, SO Mariager, A Ferrer, S Grübel, JA Johnson, J Rittmann, T Wolf, ...
Physical review letters 114 (6), 067402, 2015
542015
2p core-level binding energies of size-selected free silicon clusters: Chemical shifts and cluster structure
M Vogel, C Kasigkeit, K Hirsch, A Langenberg, J Rittmann, ...
Physical Review B 85 (19), 195454, 2012
512012
NO binding kinetics in myoglobin investigated by picosecond Fe K-edge absorption spectroscopy
M Silatani, FA Lima, TJ Penfold, J Rittmann, ME Reinhard, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (42), 12922-12927, 2015
412015
2p x-ray absorption of free transition-metal cations across the 3d transition elements: Calcium through copper
K Hirsch, V Zamudio-Bayer, F Ameseder, A Langenberg, J Rittmann, ...
Physical Review A 85 (6), 062501, 2012
382012
Nonequilibrium charge-density-wave order beyond the thermal limit
J Maklar, YW Windsor, CW Nicholson, M Puppin, P Walmsley, V Esposito, ...
Nature communications 12 (1), 1-8, 2021
372021
Initial-and final-state effects on screening and branching ratio in 2p x-ray absorption of size-selected free 3d transition metal clusters
K Hirsch, V Zamudio-Bayer, J Rittmann, A Langenberg, M Vogel, T Möller, ...
Physical Review B 86 (16), 165402, 2012
372012
Communication: Highest occupied molecular orbital–lowest unoccupied molecular orbital gaps of doped silicon clusters from core level spectroscopy
JT Lau, M Vogel, A Langenberg, K Hirsch, J Rittmann, V Zamudio-Bayer, ...
The Journal of Chemical Physics 134, 041102, 2011
352011
Localized high spin states in transition-metal dimers: X-ray absorption spectroscopy study
JT Lau, K Hirsch, A Langenberg, J Probst, R Richter, J Rittmann, M Vogel, ...
Physical Review B 79 (24), 241102, 2009
302009
Ultrafast Relaxation Dynamics of the Antiferrodistortive Phase in Ca Doped
M Porer, M Fechner, EM Bothschafter, L Rettig, M Savoini, V Esposito, ...
Physical review letters 121 (5), 055701, 2018
292018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20