Παρακολούθηση
Othon Michail
Othon Michail
Senior Lecturer in Computer Science, University of Liverpool
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An introduction to temporal graphs: An algorithmic perspective
O Michail
Internet Mathematics 12 (4), 239-280, 2016
1632016
Mediated population protocols
O Michail, I Chatzigiannakis, PG Spirakis
Theoretical Computer Science 412 (22), 2434-2450, 2011
111*2011
Traveling salesman problems in temporal graphs
O Michail, PG Spirakis
Theoretical Computer Science 634, 1-23, 2016
1072016
Temporal network optimization subject to connectivity constraints
GB Mertzios, O Michail, PG Spirakis
Algorithmica 81 (4), 1416-1449, 2019
103*2019
Elements of the theory of dynamic networks
O Michail, PG Spirakis
Communications of the ACM 61 (2), 72-72, 2018
742018
Simple and efficient local codes for distributed stable network construction
O Michail, PG Spirakis
Proceedings of the 2014 ACM symposium on Principles of distributed computing …, 2014
682014
New models for population protocols
O Michail, I Chatzigiannakis, PG Spirakis
Synthesis Lectures on Distributed Computing Theory 2 (1), 1-156, 2011
662011
Passively mobile communicating machines that use restricted space
I Chatzigiannakis, O Michail, S Nikolaou, A Pavlogiannis, PG Spirakis
Theoretical Computer Science 412 (46), 6469-6483, 2011
652011
Naming and counting in anonymous unknown dynamic networks
O Michail, I Chatzigiannakis, PG Spirakis
Symposium on Self-Stabilizing Systems, 281-295, 2013
582013
Causality, influence, and computation in possibly disconnected synchronous dynamic networks
O Michail, I Chatzigiannakis, PG Spirakis
Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (1), 2016-2026, 2014
502014
An introduction to temporal graphs: An algorithmic perspective
O Michail
Algorithms, probability, networks, and games, 308-343, 2015
452015
On the transformation capability of feasible mechanisms for programmable matter
O Michail, G Skretas, PG Spirakis
Journal of Computer and System Sciences 102, 18-39, 2019
322019
Algorithmic verification of population protocols
I Chatzigiannakis, O Michail, PG Spirakis
Symposium on Self-Stabilizing Systems, 221-235, 2010
322010
Terminating population protocols via some minimal global knowledge assumptions
O Michail, PG Spirakis
Journal of Parallel and Distributed Computing 81, 1-10, 2015
302015
Terminating distributed construction of shapes and patterns in a fair solution of automata
O Michail
Proceedings of the 2015 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2015
292015
Not all fair probabilistic schedulers are equivalent
I Chatzigiannakis, S Dolev, SP Fekete, O Michail, PG Spirakis
International Conference On Principles Of Distributed Systems, 33-47, 2009
272009
Recent advances in population protocols
I Chatzigiannakis, O Michail, PG Spirakis
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, 56-76, 2009
192009
Brief announcement: Naming and counting in anonymous unknown dynamic networks
O Michail, I Chatzigiannakis, PG Spirakis
International Symposium on Distributed Computing, 437-438, 2012
172012
Passively mobile communicating logarithmic space machines
I Chatzigiannakis, O Michail, S Nikolaou, A Pavlogiannis, PG Spirakis
arXiv preprint arXiv:1004.3395, 2010
162010
Brief announcement: Exact size counting in uniform population protocols in nearly logarithmic time
D Doty, M Eftekhari, O Michail, PG Spirakis, M Theofilatos
Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs 121, 2018
142018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20