Παρακολούθηση
Quang-Trung Luu
Quang-Trung Luu
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα telecom-paristech.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uncertainty-Aware Resource Provisioning for Network Slicing
QT Luu, S Kerboeuf, M Kieffer
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (1), 79-93, 2021
112021
A Coverage-Aware Resource Provisioning Method for Network Slicing
QT Luu, S Kerboeuf, A Mouradian, M Kieffer
IEEE/ACM Transactions on Networking 28 (6), 2393-2406, 2020
112020
Aggregated Resource Provisioning for Network Slices
QT Luu, M Kieffer, A Mouradian, S Kerboeuf
IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2018
82018
Investigation of inductive and radiating energy harvesting for an implanted biotelemetry antenna
QT Luu, S Koulouridis, A Diet, Y Le Bihan, L Pichon
European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 160-163, 2017
52017
Radio Resource Provisioning for Network Slicing with Coverage Constraints
QT Luu, S Kerboeuf, A Mouradian, M Kieffer
IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-7, 2020
42020
Foresighted Resource Provisioning for Network Slicing
QT Luu, S Kerboeuf, M Kieffer
2021 IEEE 22nd International Conference on High Performance Switching and …, 2021
22021
Method and apparatus for mapping network slices onto network infrastructures with SLA guarantee
S Kerboeuf, QT Luu, M Kieffer, A Mouradian
US Patent 17,299,138, 2021
12021
DCoflow: Deadline-Aware Scheduling Algorithm for Coflows in Datacenter Networks
QT Luu, O Brun, R El-Azouzi, F De Pellergrini, BJ Prabhu
https://arxiv.org/abs/2205.01229, 2022
2022
Admission Control and Resource Reservation for Prioritized Slice Requests with Guaranteed SLA under Uncertainties
QT Luu, S Kerboeuf, M Kieffer
IEEE Transactions on Network and Service Management (in press), 2022
2022
Dynamic Control and Optimization of Wireless Virtual Networks
QT Luu
Université Paris-Saclay, 2021
2021
RF Link for Implanted Medical Devices (IMDs) and Sub-GHz Inductive Power Transmission
A Diet, S Koulouridis, Y Le Bihan, T Luu, O Meyer, L Pichon, ...
Journées d'Étude sur la Télésanté (JetSan), sixième édition, 2017
2017
Inductive and Radiating Energy Harvesting for an Implanted Biotelemetry Antenna
QT Luu, S Koulouridis, A Diet, Y Le Bihan, L Pichon
IEEE International Workshop on Antenna Technology (iWAT), 2017
2017
Sub-GHz inductive power transmission from helical coils for implanted medical devices
A Diet, S Koulouridis, Y Le Bihan, QT Luu, O Meyer, L Pichon, ...
International Workshop on Antenna Technology (iWAT), 164-166, 2017
2017
Modelling and Analysis of Frame Aggregation Mechanism in 802.11-based Wireless Networks
QT Luu
Télécom Paris, 2017
2017
Wireless Power Transfer for Implantable Medical Devices
QT Luu
University of Paris XI, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15