Παρακολούθηση
Chao Qian
Chao Qian
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Subset selection by Pareto optimization
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Advances in neural information processing systems 28, 2015
1382015
Pareto ensemble pruning
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Twenty-ninth AAAI conference on artificial intelligence, 2015
1052015
An analysis on recombination in multi-objective evolutionary optimization
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Proceedings of the 13th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2011
902011
Evolutionary learning: Advances in theories and algorithms
ZH Zhou, Y Yu, C Qian
Springer Singapore, 2019
682019
On Subset Selection with General Cost Constraints.
C Qian, JC Shi, Y Yu, K Tang
IJCAI 17, 2613-2619, 2017
502017
Subset selection under noise
C Qian, JC Shi, Y Yu, K Tang, ZH Zhou
Advances in neural information processing systems 30, 2017
502017
Optimization based layer-wise magnitude-based pruning for DNN compression.
G Li, C Qian, C Jiang, X Lu, K Tang
IJCAI, 2383-2389, 2018
482018
Analyzing evolutionary optimization in noisy environments
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Evolutionary computation 26 (1), 1-41, 2018
472018
Parallel Pareto Optimization for Subset Selection.
C Qian, JC Shi, Y Yu, K Tang, ZH Zhou
IJCAI, 1939-1945, 2016
442016
Selection hyper-heuristics can provably be helpful in evolutionary multi-objective optimization
C Qian, K Tang, ZH Zhou
International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, 835-846, 2016
402016
Switch analysis for running time analysis of evolutionary algorithms
Y Yu, C Qian, ZH Zhou
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 19 (6), 777-792, 2014
372014
Maximizing submodular or monotone approximately submodular functions by multi-objective evolutionary algorithms
C Qian, Y Yu, K Tang, X Yao, ZH Zhou
Artificial Intelligence 275, 279-294, 2019
35*2019
On the effectiveness of sampling for evolutionary optimization in noisy environments
C Qian, Y Yu, K Tang, Y Jin, X Yao, ZH Zhou
Evolutionary computation 26 (2), 237-267, 2018
352018
Constrained Monotone-Submodular Function Maximization Using Multiobjective Evolutionary Algorithms With Theoretical Guarantee
C Qian, JC Shi, K Tang, ZH Zhou
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 22 (4), 595-608, 2017
352017
On constrained boolean pareto optimization
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2015
352015
Efficient DNN Neuron Pruning by Minimizing Layer-wise Nonlinear Reconstruction Error.
C Jiang, G Li, C Qian, K Tang
IJCAI 2018, 2-2, 2018
332018
Running time analysis of the (1+ 1)-EA for OneMax and LeadingOnes under bit-wise noise
C Qian, C Bian, W Jiang, K Tang
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 1399-1406, 2017
272017
On the effectiveness of sampling for evolutionary optimization in noisy environments
C Qian, Y Yu, Y Jin, ZH Zhou
International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, 302-311, 2014
242014
Unsupervised feature selection by Pareto optimization
C Feng, C Qian, K Tang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 3534-3541, 2019
232019
Approximation Guarantees of Stochastic Greedy Algorithms for Subset Selection.
C Qian, Y Yu, K Tang
IJCAI, 1478-1484, 2018
232018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20