Παρακολούθηση
Luyu Wang
Luyu Wang
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advertorch v0.1: An Adversarial Robustness Toolbox based on PyTorch
GW Ding, L Wang, X Jin
arXiv:1902.07623, 2019
1632019
Learning Robust and Multilingual Speech Representations
K Kawakami, L Wang, C Dyer, P Blunsom, A van den Oord
EMNLP, 2020
792020
Broaden Your Views for Self-Supervised Video Learning
A Recasens, P Luc, JB Alayrac, L Wang, F Strub, C Tallec, M Malinowski, ...
ICCV, 2021
742021
High isolation diplexer using quarter-wavelength resonator filter
F Cheng, XQ Lin, ZB Zhu, L Wang, Y Fan
Electronics Letters 48 (6), 330-331, 2012
482012
On the Sensitivity of Adversarial Robustness to Input Data Distributions
GW Ding, KYC Lui, X Jin, L Wang, R Huang
ICLR, 2019
462019
Automatic Selection of t-SNE Perplexity
Y Cao, L Wang
ICML Workshops (Automatic Machine Learning), 2017
462017
Multi-Format Contrastive Learning of Audio Representations
L Wang, A van den Oord
NeurIPS Workshops (Self-Supervised Learning for Speech and Audio Processing), 2020
362020
Towards Learning Universal Audio Representations
L Wang, P Luc, Y Wu, A Recasens, L Smaira, A Brock, A Jaegle, ...
ICASSP, 2021
312021
Multimodal Self-Supervised Learning of General Audio Representations
L Wang, P Luc, A Recasens, JB Alayrac, A Oord
arXiv preprint arXiv:2104.12807, 2021
282021
Adversarial Robustness of Pruned Neural Networks
L Wang, GW Ding, R Huang, Y Cao, YC Lui
212018
Electric split-ring resonator based on double-sided parallel-strip line
L Wang, XQ Lin, F Cheng, Y Fan, ZB Zhu
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 12, 69-71, 2013
182013
WikiGraphs: A Wikipedia Text - Knowledge Graph Paired Dataset
L Wang, Y Li, O Aslan, O Vinyals
Proceedings of the Graph-based Methods for Natural Language Processing …, 2021
152021
System and method for adaptive data visualization
L Wang, Y Cao
US Patent App. 15/974,032, 2018
152018
A novel E‐plane substrate inserted bandpass filter with high selectivity and compact size
JY Jin, XQ Lin, Y Jiang, L Wang, Y Fan
International Journal of RF and Microwave Computer‐Aided Engineering 24 (4 …, 2014
152014
Contrastive Predictive Coding of Audio with an Adversary
L Wang, K Kawakami, A van den Oord
Proc. Interspeech, 826-830, 2020
142020
In-context Reinforcement Learning with Algorithm Distillation
M Laskin, L Wang, J Oh, E Parisotto, S Spencer, R Steigerwald, ...
ICLR, 2022
112022
Robust pruned neural networks via adversarial training
L Wang, GW Ding, R Huang, Y Cao, KYC Lui
US Patent App. 16/270,373, 2019
11*2019
Plasmon-enhanced spectral changes in surface sum-frequency generation with polychromatic light
L Wang, F Che, SA Ponomarenko, ZD Chen
Optics express 21 (12), 14159-14168, 2013
82013
Spectral coherence anomalies
L Wang, SA Ponomarenko, ZD Chen
Optics letters 38 (14), 2557-2559, 2013
32013
Zorro: the masked multimodal transformer
A Recasens, J Lin, J Carreira, D Jaegle, L Wang, J Alayrac, P Luc, ...
arXiv preprint arXiv:2301.09595, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20