Παρακολούθηση
Sergio Ricciardi
Sergio Ricciardi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
All-optical packet/circuit switching-based data center network for enhanced scalability, latency, and throughput
J Perelló, S Spadaro, S Ricciardi, D Careglio, S Peng, R Nejabati, ...
IEEE Network 27 (6), 14-22, 2013
1082013
Energy-oriented denial of service attacks: an emerging menace for large cloud infrastructures
F Palmieri, S Ricciardi, U Fiore, M Ficco, A Castiglione
The Journal of Supercomputing 71, 1620-1641, 2015
802015
Planning and operational energy optimization solutions for smart buildings
D Sembroiz, D Careglio, S Ricciardi, U Fiore
Information Sciences 476, 439-452, 2019
712019
Energy-aware RWA for WDM networks with dual power sources
S Ricciardi, D Careglio, F Palmieri, U Fiore, G Santos-Boada, ...
2011 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2011
572011
Saving energy in data center infrastructures
S Ricciardi, D Careglio, J Sole-Pareta, U Fiore, F Palmieri
2011 First International Conference on Data Compression, Communications and …, 2011
552011
Digital watermarking techniques and security issues in the information and communication society
J Nin, S Ricciardi
2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2013
472013
An energy-aware dynamic RWA framework for next-generation wavelength-routed networks
S Ricciardi, F Palmieri, U Fiore, D Careglio, G Santos-Boada, ...
Computer Networks 56 (10), 2420-2442, 2012
462012
GRASP-based resource re-optimization for effective big data access in federated clouds
F Palmieri, U Fiore, S Ricciardi, A Castiglione
Future Generation Computer Systems 54, 168-179, 2016
422016
Towards an energy-aware Internet: modeling a cross-layer optimization approach
S Ricciardi, D Careglio, G Santos-Boada, J Solé-Pareta, U Fiore, ...
Telecommunication Systems 52, 1247-1268, 2013
422013
A novel cloud-based IoT architecture for smart building automation
D Sembroiz, S Ricciardi, D Careglio
Security and resilience in intelligent data-centric systems and …, 2018
392018
Evaluating network-based DoS attacks under the energy consumption perspective: new security issues in the coming green ICT area
F Palmieri, S Ricciardi, U Fiore
2011 international conference on broadband and wireless computing …, 2011
392011
Analyzing local strategies for energy-efficient networking
S Ricciardi, D Careglio, U Fiore, F Palmieri, G Santos-Boada, ...
NETWORKING 2011 Workshops: International IFIP TC 6 Workshops, PE-CRN, NC-Pro …, 2011
392011
Green-aware routing in GMPLS networks
J Wang, S Ruepp, AV Manolova, L Dittmann, S Ricciardi, D Careglio
2012 International Conference on Computing, Networking and Communications …, 2012
342012
SimulNet: a wavelength-routed optical network simulation framework
F Palmieri, U Fiore, S Ricciardi
2009 IEEE Symposium on Computers and Communications, 281-286, 2009
182009
GPON and EP2P: A techno-economic study
S Ricciardi, G Santos-Boada, D Careglio, J Domingo-Pascual
2012 17th European Conference on Networks and Optical Communications, 1-6, 2012
172012
A GRASP-based network re-optimization strategy for improving RWA in multi-constrained optical transport infrastructures
F Palmieri, U Fiore, S Ricciardi
Computer Communications 33 (15), 1809-1822, 2010
172010
Technical challenges and deployment perspectives of SDN based elastic optical networks
JR de Almeida Amazonas, G Santos-Boada, S Ricciardi, J Solé-Pareta
2016 18th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-5, 2016
162016
A hybrid load-balancing and energy-aware RWA algorithm for telecommunication networks
S Ricciardi, D Sembroiz-Ausejo, F Palmieri, G Santos-Boada, J Perelló, ...
Computer Communications 77, 85-99, 2016
162016
Hardware Leverages for Energy Reduction in Large‐Scale Distributed Systems
D Careglio, G Da Costa, S Ricciardi
Large‐Scale Distributed Systems and Energy Efficiency: A Holistic View, 17-40, 2015
152015
Energy-aware routing optimization in dynamic GMPLS controlled optical networks
J Wang, S Ricciardi, AM Fagertun, S Ruepp, D Careglio, L Dittmann
2012 14th international conference on Transparent optical networks (ICTON), 1-4, 2012
152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20