Παρακολούθηση
Ce Zhang
Ce Zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Can Decentralized Algorithms Outperform Centralized Algorithms? A Case Study for Decentralized Parallel Stochastic Gradient Descent
X Lian, C Zhang, H Zhang, CJ Hsieh, W Zhang, J Liu
NIPS, 2017
8542017
Predicting non-small cell lung cancer prognosis by fully automated microscopic pathology image features
KH Yu, C Zhang, GJ Berry, RB Altman, C Ré, DL Rubin, M Snyder
Nature communications 7 (1), 12474, 2016
8032016
Asynchronous Decentralized Parallel Stochastic Gradient Descent
X Lian, W Zhang, C Zhang, J Liu
ICML, 2018
3762018
D2: Decentralized Training over Decentralized Data
H Tang, X Lian, M Yan, C Zhang, J Liu
ICML, 2018
2812018
Incremental knowledge base construction using deepdive
J Shin, S Wu, F Wang, C De Sa, C Zhang, C Ré
Proceedings of the VLDB Endowment International Conference on Very Large …, 2015
2752015
DeepDive: Web-scale Knowledge-base Construction using Statistical Learning and Inference.
F Niu, C Zhang, C Ré, JW Shavlik
VLDS 12, 25-28, 2012
2482012
Towards Efficient Data Valuation Based on the Shapley Value
R Jia, D Dao, B Wang, FA Hubis, M Gurel, N Hynes, B Li, C Zhang, ...
AISTATS, 2019
2342019
Generative Adversarial Networks recover features in astrophysical images of galaxies beyond the deconvolution limit
K Schawinski, C Zhang, H Zhang, L Fowler, GK Santhanam
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 467 (1), L110-L114, 2017
2302017
Communication compression for decentralized training
H Tang, S Gan, C Zhang, T Zhang, J Liu
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 7652-7662, 2018
2272018
ZipML: Training linear models with end-to-end low precision, and a little bit of deep learning
H Zhang, J Li, K Kara, D Alistarh, J Liu, C Zhang
International Conference on Machine Learning, 4035-4043, 2017
197*2017
Taming the wild: A unified analysis of hogwild-style algorithms
CM De Sa, C Zhang, K Olukotun, C Ré
Advances in neural information processing systems 28, 2674-2682, 2015
1922015
Deepsqueeze: Parallel stochastic gradient descent with double-pass error-compensated compression
H Tang, X Lian, S Qiu, L Yuan, C Zhang, T Zhang, J Liu
arXiv preprint arXiv:1907.07346, 2019
189*2019
Heterogeneity-Aware Distributed Parameter Servers
J Jiang, B Cui, C Zhang, LYHAD Parameter
2017 ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD) 10 (3035918 …, 2017
1882017
Dimmwitted: A study of main-memory statistical analytics
C Zhang, C Ré
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (12), 1283-1294, 2014
1692014
Materialization optimizations for feature selection workloads
C Zhang, A Kumar, C Ré
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 41 (1), 2, 2016
1672016
Spectral Temporal Graph Neural Network for Multivariate Time-series Forecasting
D Cao, Y Wang, J Duan, C Zhang, X Zhu, C Huang, Y Tong, B Xu, J Bai, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
1602020
Asynchrony begets momentum, with an application to deep learning
I Mitliagkas, C Zhang, S Hadjis, C Ré
2016 54th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and …, 2016
1462016
Brainwash: A Data System for Feature Engineering.
MR Anderson, D Antenucci, V Bittorf, M Burgess, MJ Cafarella, A Kumar, ...
CIDR, 2013
1442013
The use of categorization information in language models for question retrieval
X Cao, G Cong, B Cui, CS Jensen, C Zhang
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
1372009
Elementary: Large-scale knowledge-base construction via machine learning and statistical inference
F Niu, C Zhang, C Ré, J Shavlik
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 8 (3 …, 2012
1362012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20