Παρακολούθηση
Vasileios Argyriou
Vasileios Argyriou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kingston.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large pose 3D face reconstruction from a single image via direct volumetric CNN regression
AS Jackson, A Bulat, V Argyriou, G Tzimiropoulos
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1031-1039, 2017
4772017
G3D: A gaming action dataset and real time action recognition evaluation framework
V Bloom, D Makris, V Argyriou
2012 IEEE Computer society conference on computer vision and pattern …, 2012
2582012
Robust FFT-based scale-invariant image registration with image gradients
G Tzimiropoulos, V Argyriou, S Zafeiriou, T Stathaki
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 32 (10), 1899 …, 2010
1972010
UAV IoT framework views and challenges: Towards protecting drones as “Things”
T Lagkas, V Argyriou, S Bibi, P Sarigiannidis
Sensors 18 (11), 4015, 2018
1562018
Summarizing videos with attention
J Fajtl, HS Sokeh, V Argyriou, D Monekosso, P Remagnino
Computer Vision–ACCV 2018 Workshops: 14th Asian Conference on Computer …, 2019
1312019
A Study of Sub-pixel Motion Estimation using Phase Correlation.
V Argyriou, T Vlachos
BMVC, 387-396, 2006
812006
Building detection using enhanced HOG–LBP features and region refinement processes
D Konstantinidis, T Stathaki, V Argyriou, N Grammalidis
IEEE Journal of Selected topics in applied Earth observations and Remote …, 2016
702016
Cognitive evaluation for the diagnosis of Alzheimer's disease based on turing test and virtual environments
JMF Montenegro, V Argyriou
Physiology & behavior 173, 42-51, 2017
612017
The photoface database
S Zafeiriou, M Hansen, G Atkinson, V Argyriou, M Petrou, M Smith, ...
CVPR 2011 WORKSHOPS, 132-139, 2011
612011
Face recognition and verification using photometric stereo: The photoface database and a comprehensive evaluation
S Zafeiriou, GA Atkinson, MF Hansen, WAP Smith, V Argyriou, M Petrou, ...
IEEE transactions on information forensics and security 8 (1), 121-135, 2012
572012
Amnet: Memorability estimation with attention
J Fajtl, V Argyriou, D Monekosso, P Remagnino
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
562018
Modeling, detecting, and mitigating threats against industrial healthcare systems: a combined software defined networking and reinforcement learning approach
P Radoglou-Grammatikis, K Rompolos, P Sarigiannidis, V Argyriou, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 18 (3), 2041-2052, 2021
482021
Subpixel registration with gradient correlation
G Tzimiropoulos, V Argyriou, T Stathaki
IEEE Transactions on Image Processing 20 (6), 1761-1767, 2010
462010
Using gradient correlation for sub-pixel motion estimation of video sequences
V Argyriou, T Vlachos
2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2004
412004
A modular CNN-based building detector for remote sensing images
D Konstantinidis, V Argyriou, T Stathaki, N Grammalidis
Computer networks 168, 107034, 2020
402020
A comparison of embedded deep learning methods for person detection
CE Kim, MMD Oghaz, J Fajtl, V Argyriou, P Remagnino
arXiv preprint arXiv:1812.03451, 2018
402018
Dynamic feature selection for online action recognition
V Bloom, V Argyriou, D Makris
Human Behavior Understanding: 4th International Workshop, HBU 2013 …, 2013
402013
Hierarchical transfer learning for online recognition of compound actions
V Bloom, V Argyriou, D Makris
Computer Vision and Image Understanding 144, 62-72, 2016
392016
G3di: A gaming interaction dataset with a real time detection and evaluation framework
V Bloom, V Argyriou, D Makris
Computer Vision-ECCV 2014 Workshops: Zurich, Switzerland, September 6-7 and …, 2015
392015
Estimation of sub-pixel motion using gradient cross-correlation
V Argyriou, T Vlachos
Electronics letters 39 (13), 1, 2003
382003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20