Παρακολούθηση
Peter Hajek
Peter Hajek
Professor of Clinical Psychology, Queen Mary University of London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electronic cigarettes for smoking cessation
J Hartmann-Boyce, H McRobbie, AR Butler, N Lindson, C Bullen, R Begh, ...
Cochrane database of systematic reviews, 2021
12202021
A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy
P Hajek, A Phillips-Waller, D Przulj, F Pesola, K Myers Smith, N Bisal, J Li, ...
New England Journal of Medicine 380 (7), 629-637, 2019
12142019
Outcome criteria in smoking cessation trials: proposal for a common standard
R West, P Hajek, L Stead, J Stapleton
Addiction 100 (3), 299-303, 2005
10852005
Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial
S Tonstad, P Tønnesen, P Hajek, KE Williams, CB Billing, KR Reeves, ...
Jama 296 (1), 64-71, 2006
8852006
Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction
H McRobbie, C Bullen, J Hartmann‐Boyce, P Hajek
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014
7852014
E-cigarettes: an evidence update
A McNeill, LS Brose, R Calder, SC Hitchman, P Hajek, H McRobbie
Public Health England 3 (6), 2015
6482015
Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit
P Hajek, JF Etter, N Benowitz, T Eissenberg, H McRobbie
Addiction 109 (11), 1801-1810, 2014
6432014
Relapse prevention interventions for smoking cessation
P Hajek, LF Stead, R West, M Jarvis, J Hartmann‐Boyce, T Lancaster
Cochrane database of systematic reviews, 2013
5862013
Interventions for preventing weight gain after smoking cessation
AC Farley, P Hajek, D Lycett, P Aveyard
Cochrane database of systematic reviews, 2012
4642012
Randomised controlled trial of nasal nicotine spray in smoking cessation
G Sutherland, JA Stapleton, MAH Russell, MJ Jarvis, P Hajek, M Belcher, ...
The Lancet 340 (8815), 324-329, 1992
3941992
Patterns of electronic cigarette use and user beliefs about their safety and benefits: An I nternet survey
ML Goniewicz, EO Lingas, P Hajek
Drug and alcohol review 32 (2), 133-140, 2013
3922013
Severity of withdrawal symptoms as a predictor of outcome of an attempt to quit smoking
RJ West, P Hajek, M Belcher
Psychological medicine 19 (4), 981-985, 1989
3461989
Efficacy of a nicotine lozenge for smoking cessation
S Shiffman, CM Dresler, P Hajek, SJA Gilburt, DA Targett, KR Strahs
Archives of Internal Medicine 162 (11), 1267-1276, 2002
3422002
Randomized comparative trial of nicotine polacrilex, a transdermal patch, nasal spray, and an inhaler
P Hajek, R West, J Foulds, F Nilsson, S Burrows, A Meadow
Archives of internal medicine 159 (17), 2033-2038, 1999
3381999
Evaluation of the mood and physical symptoms scale (MPSS) to assess cigarette withdrawal
R West, P Hajek
Psychopharmacology 177 (1), 195-199, 2004
2852004
Nicotine content of electronic cigarettes, its release in vapour and its consistency across batches: regulatory implications
ML Goniewicz, P Hajek, H McRobbie
Addiction 109 (3), 500-507, 2014
2752014
Stopping smoking shortly before surgery and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis
K Myers, P Hajek, C Hinds, H McRobbie
Archives of internal medicine 171 (11), 983-989, 2011
2672011
What happens to anxiety levels on giving up smoking?
R West, P Hajek
American Journal of Psychiatry 154 (11), 1589-1592, 1997
2251997
Brief intervention during hospital admission to help patients to give up smoking after myocardial infarction and bypass surgery: randomised controlled trial
P Hajek, TZ Taylor, P Mills
Bmj 324 (7329), 87-89, 2002
2222002
A comparison of the abuse liability and dependence potential of nicotine patch, gum, spray and inhaler
R West, P Hajek, J Foulds, F Nilsson, S May, A Meadows
Psychopharmacology 149 (3), 198-202, 2000
2132000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20