Παρακολούθηση
Yorgos Amaxidis
Yorgos Amaxidis
M.Sc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ath.hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis of factors driving stream water composition and synthesis of management tools—A case study on small/medium Greek catchments
NT Skoulikidis, Y Amaxidis, I Bertahas, S Laschou, K Gritzalis
Science of the Total Environment 362 (1-3), 205-241, 2006
1432006
In-stream biogeochemical processes of a temporary river
O Tzoraki, NP Nikolaidis, Y Amaxidis, NT Skoulikidis
Environmental science & technology 41 (4), 1225-1231, 2007
772007
Wildfire impacts on hillslope sediment and phosphorus yields
WH Blake, SP Theocharopoulos, N Skoulikidis, P Clark, P Tountas, ...
Journal of Soils and Sediments 10, 671-682, 2010
592010
Origin and dynamics of dissolved and particulate nutrients in a minimally disturbed Mediterranean river with intermittent flow
N Skoulikidis, Y Amaxidis
Journal of Hydrology 373 (1-2), 218-229, 2009
492009
Investigating hydrological regimes and processes in a set of catchments with temporary waters in Mediterranean Europe
F Gallart, Y Amaxidis, P Botti, G Cane, V Castillo, P Chapman, J Froebrich, ...
Hydrological sciences journal 53 (3), 618-628, 2008
382008
Biogeochemical processes controlling aquatic quality during drying and rewetting events in a Mediterranean non-perennial river reach
NT Skoulikidis, L Vardakas, Y Amaxidis, P Michalopoulos
Science of the Total Environment 575, 378-389, 2017
312017
Impact of EU environmental policy implementation on the quality and status of Greek rivers
NT Skoulikidis, I Karaouzas, Y Amaxidis, M Lazaridou
Water 13 (13), 1858, 2021
152021
In stream geochemical processes of temporary rivers—Krathis River Case Study
O Tzoraki, Y Amaxidis, N Skoulikidis, N Íikolaidis
International Conference of Protection and Restoration VII of the …, 2004
42004
Investigating hydrological regimes and processes in a set of catchments with temporary waters
Y Amaxidis, PJ Chapman, P Llorens, M Morais
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9