Παρακολούθηση
Yaneer Bar-Yam
Yaneer Bar-Yam
Professor and President, New England Complex Systems Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα necsi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamics of complex systems (Studies in nonlinearity)
Y Bar-Yam, SR McKay, W Christian
Computers in Physics 12 (4), 335-336, 1998
31911998
Cell fates as high-dimensional attractor states of a complex gene regulatory network
S Huang, G Eichler, Y Bar-Yam, DE Ingber
Physical review letters 94 (12), 128701, 2005
7552005
Theory of hydrogen diffusion and reactions in crystalline silicon
CG Van de Walle, PJH Denteneer, Y Bar-Yam, ST Pantelides
Physical review B 39 (15), 10791, 1989
6051989
Making things work
Y Bar-Yam
Knowledge Press, 2004
591*2004
The food crises and political instability in North Africa and the Middle East
M Lagi, KZ Bertrand, Y Bar-Yam
SSRN 1910031 / arXiv:1108.2455, 2011
5022011
Negotiating complex contracts
M Klein, P Faratin, H Sayama, Y Bar-Yam
Group Decision and Negotiation 12 (2), 111-125, 2003
3702003
Multiscale variety in complex systems
Y Bar‐Yam
Complexity 9 (4), 37-45, 2004
3112004
General features of complex systems
Y Bar-Yam
Encyclopedia of life support systems 1, 2002
2942002
The statistical mechanics of complex product development: Empirical and analytical results
D Braha, Y Bar-Yam
Management science 53 (7), 1127-1145, 2007
2922007
Ab initio theory of polar semiconductor surfaces. I. Methodology and the (22) reconstructions of GaAs(111)
E Kaxiras, Y Bar-Yam, JD Joannopoulos, KC Pandey
Physical Review B 35 (18), 9625, 1987
2811987
A mathematical theory of strong emergence using multiscale variety
Y Bar‐Yam
Complexity 9 (6), 15-24, 2004
2782004
Global pattern formation and ethnic/cultural violence
M Lim, R Metzler, Y Bar-Yam
Science 317 (5844), 1540-1544, 2007
2712007
Theory of hydrogen diffusion and reactions in crystalline silicon
CG Van de Walle, Y Bar-Yam, ST Pantelides
Physical review letters 60 (26), 2761, 1988
2651988
Complexity rising: From human beings to human civilization, a complexity profile
Y Bar-Yam
2342000
When systems engineering fails-toward complex systems engineering
Y Bar-Yam
SMC'03 Conference Proceedings. 2003 IEEE International Conference on Systems …, 2003
2292003
Structure and electronic states in disordered systems
Y Bar-Yam, D Adler, JD Joannopoulos
Physical review letters 57 (4), 467, 1986
2081986
Barrier to migration of the silicon self-interstitial
Y Bar-Yam, JD Joannopoulos
Physical review letters 52 (13), 1129, 1984
2061984
From centrality to temporary fame: Dynamic centrality in complex networks
D Braha, Y Bar‐Yam
Complexity 12 (2), 59-63, 2006
2042006
Global patterns of speciation and diversity
MAM De Aguiar, M Baranger, EM Baptestini, L Kaufman, Y Bar-Yam
Nature 460 (7253), 384-387, 2009
2012009
Optimization of robustness and connectivity in complex networks
B Shargel, H Sayama, IR Epstein, Y Bar-Yam
Physical review letters 90 (6), 068701, 2003
1902003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20