Παρακολούθηση
Sabine Chabrillat
Sabine Chabrillat
senior researcher GFZ
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gfz-potsdam.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using imaging spectroscopy to study soil properties
E Ben-Dor, S Chabrillat, JAM Demattê, GR Taylor, J Hill, ML Whiting, ...
Remote sensing of environment 113, S38-S55, 2009
5512009
The EnMAP spaceborne imaging spectroscopy mission for earth observation
L Guanter, H Kaufmann, K Segl, S Foerster, C Rogass, S Chabrillat, ...
Remote Sensing 7 (7), 8830-8857, 2015
5332015
Use of hyperspectral images in the identification and mapping of expansive clay soils and the role of spatial resolution
S Chabrillat, AFH Goetz, L Krosley, HW Olsen
Remote sensing of Environment 82 (2-3), 431-445, 2002
3042002
Surface soil moisture quantification models from reflectance data under field conditions
SN Haubrock, S Chabrillat, C Lemmnitz, H Kaufmann
International journal of remote sensing 29 (1), 3-29, 2008
1632008
Imaging spectrometry for soil applications
E Ben‐Dor, RG Taylor, J Hill, JAM Demattê, ML Whiting, S Chabrillat, ...
Advances in agronomy 97, 321-392, 2008
1632008
Evaluating the capability of the Sentinel 2 data for soil organic carbon prediction in croplands
F Castaldi, A Hueni, S Chabrillat, K Ward, G Buttafuoco, B Bomans, ...
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 147, 267-282, 2019
1382019
Prediction of common surface soil properties based on Vis-NIR airborne and simulated EnMAP imaging spectroscopy data: Prediction accuracy and influence of spatial resolution
A Steinberg, S Chabrillat, A Stevens, K Segl, S Foerster
Remote Sensing 8 (7), 613, 2016
862016
Spatiotemporal variations of soil surface roughness from in-situ laser scanning
SN Haubrock, M Kuhnert, S Chabrillat, A Güntner, H Kaufmann
Catena 79 (2), 128-139, 2009
852009
EnMAP a hyperspectral sensor for environmental mapping and analysis
H Kaufmann, K Segl, S Chabrillat, S Hofer, T Stuffler, A Mueller, R Richter, ...
2006 IEEE International Symposium on Geoscience and Remote Sensing, 1617-1619, 2006
812006
Imaging spectroscopy for soil mapping and monitoring
S Chabrillat, E Ben-Dor, J Cierniewski, C Gomez, T Schmid, ...
Surveys in Geophysics 40 (3), 361-399, 2019
802019
Field reflectance spectrometry for detection of swelling clays at construction sites
AFH Goetz, S Chabrillat, Z Lu
Field Analytical Chemistry & Technology 5 (3), 143-155, 2001
792001
Spectral characterization of periglacial surfaces and geomorphological units in the Arctic Lena Delta using field spectrometry and remote sensing
M Ulrich, G Grosse, S Chabrillat, L Schirrmeister
Remote Sensing of Environment 113 (6), 1220-1235, 2009
762009
Free iron oxide determination in Mediterranean soils using diffuse reflectance spectroscopy
N Richter, T Jarmer, S Chabrillat, C Oyonarte, P Hostert, H Kaufmann
Soil Science Society of America Journal 73 (1), 72-81, 2009
742009
Ronda peridotite massif: Methodology for its geological mapping and lithological discrimination from airborne hyperspectral data
S Chabrillat, PC Pinet, G Ceuleneer, PE Johnson, JF Mustard
International Journal of Remote Sensing 21 (12), 2363-2388, 2000
732000
Soil organic carbon estimation in croplands by hyperspectral remote APEX data using the LUCAS topsoil database
F Castaldi, S Chabrillat, A Jones, K Vreys, B Bomans, B Van Wesemael
Remote Sensing 10 (2), 153, 2018
692018
Recent trends and remaining challenges for optical remote sensing of Arctic tundra vegetation: A review and outlook
A Beamish, MK Raynolds, H Epstein, GV Frost, MJ Macander, H Bergstedt, ...
Remote Sensing of Environment 246, 111872, 2020
632020
Surface soil moisture quantification and validation based on hyperspectral data and field measurements
S Haubrock, S Chabrillat, M Kuhnert, P Hostert, HJ Kaufmann
Journal of applied remote sensing 2 (1), 023552, 2008
632008
Soil organic carbon mapping using LUCAS topsoil database and Sentinel-2 data: An approach to reduce soil moisture and crop residue effects
F Castaldi, S Chabrillat, A Don, B van Wesemael
Remote Sensing 11 (18), 2121, 2019
552019
Characterization of soil properties using reflectance spectroscopy
E Ben-Dor, S Chabrillat, JAM Demattê
Fundamentals, sensor systems, spectral libraries, and data mining for …, 2018
502018
Characterization of soil erosion indicators using hyperspectral data from a Mediterranean rainfed cultivated region
T Schmid, M Rodríguez-Rastrero, P Escribano, A Palacios-Orueta, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2015
502015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20