Παρακολούθηση
Michael Hemmer
Michael Hemmer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A computational basis for conic arcs and boolean operations on conic polygons
E Berberich, A Eigenwillig, M Hemmer, S Hert, K Mehlhorn, E Schömer
Algorithms—ESA 2002: 10th Annual European Symposium Rome, Italy, September …, 2002
1072002
Exacus: Efficient and Exact Algorithms for Curves and Surfaces
E Berberich, A Eigenwillig, M Hemmer, S Hert, L Kettner, K Mehlhorn, ...
Algorithms–ESA 2005: 13th Annual European Symposium, Palma de Mallorca …, 2005
842005
An exact, complete and efficient implementation for computing planar maps of quadric intersection curves
E Berberich, M Hemmer, L Kettner, E Schömer, N Wolpert
Proceedings of the twenty-first annual symposium on Computational geometry …, 2005
762005
Computing a 3-dimensional Cell in an Arrangement of Quadrics: Exactly and Actually!
N Geismann, M Hemmer, E Schömer
Proceedings of the seventeenth annual symposium on Computational geometry …, 2001
702001
Efficient computation of visibility polygons
F Bungiu, M Hemmer, J Hershberger, K Huang, A Kröller
arXiv preprint arXiv:1403.3905, 2014
532014
Experimental evaluation and cross-benchmarking of univariate real solvers
M Hemmer, EP Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos, IZ Emiris, MI Karavelas, ...
Proceedings of the 2009 conference on Symbolic numeric computation, 45-54, 2009
51*2009
On the power of manifold samples in exploring configuration spaces and the dimensionality of narrow passages
O Salzman, M Hemmer, D Halperin
Algorithmic Foundations of Robotics X -- WAFR 2012, 313-329, 2013
412013
Point cloud data compression using a space-filling curve
M Hemmer, O Stava
US Patent 9,787,321, 2017
362017
Motion planning via manifold samples
O Salzman, M Hemmer, B Raveh, D Halperin
Algorithmica 67 (4), 547-565, 2013
332013
Cost-driven framework for progressive compression of textured meshes
M Hemmer, P Alliez, C Portaneri
US Patent 10,977,773, 2021
322021
The continuous 1.5 D terrain guarding problem: Discretization, optimal solutions, and PTAS
S Friedrichs, M Hemmer, J King, C Schmidt
arXiv preprint arXiv:1509.08285, 2015
322015
Constructing the Exact Voronoi Diagram of Arbitrary Lines in Three-Dimensional Space: with Fast Point-Location
M Hemmer, O Setter, D Halperin
European Symposium on Algorithms, 398-409, 2010
302010
Engineering art galleries
PJ de Rezende, CC de Souza, S Friedrichs, M Hemmer, A Kröller, ...
Algorithm Engineering: Selected Results and Surveys, 379-417, 2016
252016
2D Minkowski sums
R Wein, A Baram, E Flato, E Fogel, M Hemmer, S Morr
CGAL User and Reference Manual 3, 2013
252013
Number types
M Hemmer, S Hert, L Kettner, S Pion, S Schirra
CGAL Manual. CGAL Ed. Board 4, 2019
232019
Distributed cohesive control for robot swarms: Maintaining good connectivity in the presence of exterior forces
D Krupke, M Ernestus, M Hemmer, SP Fekete
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
232015
KD tree encoding for point clouds using deviations
M Hemmer, O Stava
US Patent 10,496,336, 2019
222019
High precision conservative surface mesh generation for swept volumes
A Von Dziegielewski, M Hemmer, E Schömer
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 12 (1), 183-191, 2013
202013
A generic algebraic kernel for non-linear geometric applications
E Berberich, M Hemmer, M Kerber
Proceedings of the twenty-seventh annual symposium on Computational geometry …, 2011
202011
Complete, exact and efficient implementation for computing the adjacency graph of an arrangement of quadrics
L Dupont, M Hemmer, S Petitjean, E Schömer
European Symposium on Algorithms, 633-644, 2007
192007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20