Παρακολούθηση
Dimitrios Mallis
Dimitrios Mallis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nottingham.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sentiment analysis of Greek tweets and hashtags using a sentiment lexicon
G Kalamatianos, D Mallis, S Symeonidis, A Arampatzis
Proceedings of the 19th panhellenic conference on informatics, 63-68, 2015
302015
Unsupervised learning of object landmarks via self-training correspondence
D Mallis, E Sanchez, M Bell, G Tzimiropoulos
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 4709-4720, 2020
52020
Towards the creation of an emotion lexicon for microblogging
G Kalamatianos, S Symeonidis, D Mallis, A Arampatzis
Journal of Systems and Information Technology, 2018
32018
Convolutive audio source separation using robust ICA and an intelligent evolving permutation ambiguity solution
D Mallis, T Sgouros, N Mitianoudis
Evolving Systems 9 (4), 315-329, 2018
22018
Convolutive Audio Source Separation Using Robust ICA and Reduced Likelihood Ratio Jump
D Mallis, T Sgouros, N Mitianoudis
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2016
12016
Sentiment Analysis of Greek Tweets and Hashtags using Sentiment Lexicon
D Mallis, G Kalamatianos, D Nikolaras, S Symeonidis
Electrical and Computer Engineering School of Democritus University of …, 2014
12014
An Incremental Learning framework for Large-scale CTR Prediction
P Katsileros, N Mandilaras, D Mallis, V Pitsikalis, S Theodorakis, ...
Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems, 490-493, 2022
2022
From Keypoints to Object Landmarks via Self-Training Correspondence: A novel approach to Unsupervised Landmark Discovery
D Mallis, E Sanchez, M Bell, G Tzimiropoulos
arXiv preprint arXiv:2205.15895, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8