Παρακολούθηση
Fabien Gouyon
Fabien Gouyon
Pandora
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pandora.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An experimental comparison of audio tempo induction algorithms
F Gouyon, A Klapuri, S Dixon, M Alonso, G Tzanetakis, C Uhle, P Cano
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 14 (5), 1832-1844, 2006
2942006
A review of automatic rhythm description systems
F Gouyon, S Dixon
Computer music journal 29 (1), 34-54, 2005
2362005
Evaluating rhythmic descriptors for musical genre classification
F Gouyon, S Dixon, E Pampalk, G Widmer
Proceedings of the AES 25th International Conference 196, 204, 2004
2002004
Towards Characterisation of Music via Rhythmic Patterns.
S Dixon, F Gouyon, G Widmer
ISMIR, 2004
1942004
On the use of zero-crossing rate for an application of classification of percussive sounds
F Gouyon, F Pachet, O Delerue
Proceedings of the COST G-6 conference on Digital Audio Effects (DAFX-00 …, 2000
1922000
Automatic classification of drum sounds: a comparison of feature selection methods and classification techniques
P Herrera, A Yeterian, F Gouyon
International conference on music and artificial intelligence, 69-80, 2002
1772002
Music genre classification using LBP textural features
YMG Costa, LS Oliveira, AL Koerich, F Gouyon, JG Martins
Signal Processing 92 (11), 2723-2737, 2012
1682012
Modeling the tendency for music to induce movement in humans: first correlations with low-level audio descriptors across music genres.
G Madison, F Gouyon, F Ullén, K Hörnström
Journal of experimental psychology: human perception and performance 37 (5 …, 2011
1672011
Selective sampling for beat tracking evaluation
A Holzapfel, MEP Davies, JR Zapata, JL Oliveira, F Gouyon
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (9), 2539-2548, 2012
1272012
Natural language processing of lyrics
JPG Mahedero, Á MartÍnez, P Cano, M Koppenberger, F Gouyon
Proceedings of the 13th annual ACM international conference on Multimedia …, 2005
1162005
Music genre recognition using spectrograms
YMG Costa, LS Oliveira, AL Koericb, F Gouyon
2011 18th International conference on systems, signals and image processing, 1-4, 2011
1122011
The effect of microtiming deviations on the perception of groove in short rhythms
M Davies, G Madison, P Silva, F Gouyon
Music Perception: An Interdisciplinary Journal 30 (5), 497-510, 2012
972012
Roadmap for music information research
X Serra, M Magas, E Benetos, M Chudy, S Dixon, A Flexer, ...
The MIReS Consortium, 2013
932013
Automatic extraction of drum tracks from polyphonic music signals
A Zils, F Pachet, O Delerue, F Gouyon
Second International Conference on Web Delivering of Music, 2002. WEDELMUSIC …, 2002
912002
ISMIR 2004 audio description contest
P Cano, E Gómez, F Gouyon, P Herrera, M Koppenberger, B Ong, X Serra, ...
Music Technology Group of the Universitat Pompeu Fabra, Tech. Rep, 2006
892006
Automatic labeling of unpitched percussion sounds
P Herrera, A Dehamel, F Gouyon
Audio Engineering Society Convention 114, 2003
892003
Determination of the meter of musical audio signals: Seeking recurrences in beat segment descriptors
F Gouyon, P Herrera
Audio Engineering Society Convention 114, 2003
812003
A computational approach to rhythm description-Audio features for the computation of rhythm periodicity functions and their use in tempo induction and music content processing
F Gouyon
Universitat Pompeu Fabra, 2006
792006
On the use of FastMap for Audio Retrieval and Browsing.
P Cano, M Kaltenbrunner, F Gouyon, E Batlle
ISMIR, 2002
792002
Pulse-dependent analyses of percussive music
F Gouyon, P Herrera, P Cano
Audio Engineering Society Conference: 22nd International Conference: Virtual …, 2002
792002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20