Παρακολούθηση
Daniela Paolotti
Daniela Paolotti
ISI Foundation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seasonal transmission potential and activity peaks of the new influenza A (H1N1): a Monte Carlo likelihood analysis based on human mobility
D Balcan, H Hu, B Goncalves, P Bajardi, C Poletto, JJ Ramasco, ...
BMC medicine 7 (1), 1-12, 2009
4612009
Web‐based participatory surveillance of infectious diseases: the Influenzanet participatory surveillance experience
D Paolotti, A Carnahan, V Colizza, K Eames, J Edmunds, G Gomes, ...
Clinical Microbiology and Infection 20 (1), 17-21, 2014
1852014
Collective response to media coverage of the COVID-19 pandemic on Reddit and Wikipedia: mixed-methods analysis
N Gozzi, M Tizzani, M Starnini, F Ciulla, D Paolotti, A Panisson, N Perra
Journal of Medical Internet Research 22 (10), e21597, 2020
1092020
Falling into the echo chamber: the Italian vaccination debate on Twitter
A Cossard, GDF Morales, K Kalimeri, Y Mejova, D Paolotti, M Starnini
Proceedings of the International AAAI conference on web and social media 14 …, 2020
1022020
Internet-based surveillance of Influenza-like-illness in the UK during the 2009 H1N1 influenza pandemic
NL Tilston, KTD Eames, D Paolotti, T Ealden, WJ Edmunds
BMC public health 10 (1), 1-9, 2010
992010
Participatory syndromic surveillance of influenza in Europe
C Guerrisi, C Turbelin, T Blanchon, T Hanslik, I Bonmarin, D Levy-Bruhl, ...
The Journal of infectious diseases 214 (suppl_4), S386-S392, 2016
962016
Forecasting seasonal influenza fusing digital indicators and a mechanistic disease model
Q Zhang, N Perra, D Perrotta, M Tizzoni, D Paolotti, A Vespignani
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 311-319, 2017
772017
Ten-year performance of Influenzanet: ILI time series, risks, vaccine effects, and care-seeking behaviour
SP van Noort, CT Codeco, CE Koppeschaar, M Van Ranst, D Paolotti, ...
Epidemics 13, 28-36, 2015
702015
Influenzanet: citizens among 10 countries collaborating to monitor influenza in Europe
CE Koppeschaar, V Colizza, C Guerrisi, C Turbelin, J Duggan, ...
JMIR public health and surveillance 3 (3), e7429, 2017
692017
Dynamical properties of vibrfluidized granular mixtures
D Paolotti, C Cattuto, U Marini Bettolo Marconi, A Puglisi
Granular Matter 5 (2), 75-83, 2003
602003
Are people optimistically biased about the risk of COVID-19 infection? Lessons from the first wave of the pandemic in Europe
K Mccoll, M Debin, C Souty, C Guerrisi, C Turbelin, A Falchi, I Bonmarin, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (1), 436, 2021
55*2021
The representativeness of a European multi-center network for influenza-like-illness participatory surveillance
P Cantarelli, M Debin, C Turbelin, C Poletto, T Blanchon, A Falchi, ...
BMC public health 14 (1), 1-17, 2014
522014
Combining participatory influenza surveillance with modeling and forecasting: Three alternative approaches
JS Brownstein, S Chu, A Marathe, MV Marathe, AT Nguyen, D Paolotti, ...
JMIR public health and surveillance 3 (4), e7344, 2017
442017
Association between recruitment methods and attrition in Internet-based studies
P Bajardi, D Paolotti, A Vespignani, K Eames, S Funk, WJ Edmunds, ...
PloS one 9 (12), e114925, 2014
442014
Determinants of follow-up participation in the Internet-based European influenza surveillance platform Influenzanet
P Bajardi, A Vespignani, S Funk, KTD Eames, WJ Edmunds, C Turbelin, ...
Journal of medical Internet research 16 (3), e3010, 2014
442014
Participatory online surveillance as a supplementary tool to sentinel doctors for influenza-like illness surveillance in Italy
D Perrotta, A Bella, C Rizzo, D Paolotti
PloS one 12 (1), e0169801, 2017
432017
Modeling vaccination campaigns and the Fall/Winter 2009 activity of the new A (H1N1) influenza in the Northern Hemisphere
P Bajardi, C Poletto, D Balcan, H Hu, B Goncalves, JJ Ramasco, ...
Emerging Health Threats Journal 2 (1), 7093, 2009
392009
Rapid assessment of influenza vaccine effectiveness: analysis of an internet-based cohort
KTD Eames, E Brooks-Pollock, D Paolotti, M Perosa, C Gioannini, ...
Epidemiology & Infection 140 (7), 1309-1315, 2012
332012
Bistable clustering in driven granular mixtures
G Costantini, D Paolotti, C Cattuto, UMB Marconi
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 347, 411-428, 2005
302005
The impact of news exposure on collective attention in the United States during the 2016 Zika epidemic
M Tizzoni, A Panisson, D Paolotti, C Cattuto
PLoS computational biology 16 (3), e1007633, 2020
292020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20