Παρακολούθηση
David Boothman
David Boothman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multifunctional polymeric micelles as cancer-targeted, MRI-ultrasensitive drug delivery systems
N Nasongkla, E Bey, J Ren, H Ai, C Khemtong, JS Guthi, SF Chin, ...
Nano letters 6 (11), 2427-2430, 2006
15052006
Review of poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) mechanisms of action and rationale for targeting in cancer and other diseases
J Morales, L Li, FJ Fattah, Y Dong, EA Bey, M Patel, J Gao, DA Boothman
Critical Reviews™ in Eukaryotic Gene Expression 24 (1), 2014
6672014
Klotho inhibits transforming growth factor-β1 (TGF-β1) signaling and suppresses renal fibrosis and cancer metastasis in mice
S Doi, Y Zou, O Togao, JV Pastor, GB John, L Wang, K Shiizaki, ...
Journal of Biological Chemistry 286 (10), 8655-8665, 2011
6342011
cRGD‐functionalized polymer micelles for targeted doxorubicin delivery
N Nasongkla, X Shuai, H Ai, BD Weinberg, J Pink, DA Boothman, J Gao
Angewandte Chemie 116 (46), 6483-6487, 2004
5752004
Synthesis and functional analyses of nuclear clusterin, a cell death protein
KS Leskov, DY Klokov, J Li, TJ Kinsella, DA Boothman
Journal of Biological Chemistry 278 (13), 11590-11600, 2003
5012003
Ku70 suppresses the apoptotic translocation of Bax to mitochondria
M Sawada, W Sun, P Hayes, K Leskov, DA Boothman, S Matsuyama
Nature cell biology 5 (4), 320-329, 2003
4562003
NAD (P) H: quinone oxidoreductase activity is the principal determinant of β-lapachone cytotoxicity
JJ Pink, SM Planchon, C Tagliarino, ME Varnes, D Siegel, DA Boothman
Journal of Biological Chemistry 275 (8), 5416-5424, 2000
4462000
Challenge and promise: roles for clusterin in pathogenesis, progression and therapy of cancer
B Shannan, M Seifert, K Leskov, J Willis, D Boothman, W Tilgen, ...
Cell Death & Differentiation 13 (1), 12-19, 2006
4012006
An NQO1-and PARP-1-mediated cell death pathway induced in non-small-cell lung cancer cells by β-lapachone
EA Bey, MS Bentle, KE Reinicke, Y Dong, CR Yang, L Girard, JD Minna, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (28), 11832-11837, 2007
3932007
Nuclear clusterin/XIP8, an x-ray-induced Ku70-binding protein that signals cell death
CR Yang, K Leskov, K Hosley-Eberlein, T Criswell, JJ Pink, TJ Kinsella, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 97 (11), 5907-5912, 2000
3692000
Role of the hMLH1 DNA mismatch repair protein in fluoropyrimidine-mediated cell death and cell cycle responses
M Meyers, MW Wagner, HS Hwang, TJ Kinsella, DA Boothman
Cancer research 61 (13), 5193-5201, 2001
3392001
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: amplifying ROS stress to improve anticancer drug efficacy
G Huang, H Chen, Y Dong, X Luo, H Yu, Z Moore, EA Bey, DA Boothman, ...
Theranostics 3 (2), 116, 2013
3312013
EGFRvIII and DNA double-strand break repair: a molecular mechanism for radioresistance in glioblastoma
B Mukherjee, B McEllin, CV Camacho, N Tomimatsu, S Sirasanagandala, ...
Cancer research 69 (10), 4252-4259, 2009
3172009
Transcription factors activated in mammalian cells after clinically relevant doses of ionizing radiation
T Criswell, K Leskov, S Miyamoto, G Luo, DA Boothman
Oncogene 22 (37), 5813-5827, 2003
3082003
β-Lapachone-mediated apoptosis in human promyelocytic leukemia (HL-60) and human prostate cancer cells: a p53-independent response
SM Planchon, S Wuerzberger, B Frydman, DT Witiak, P Hutson, ...
Cancer research 55 (17), 3706-3711, 1995
2981995
Role of DAB2IP in modulating epithelial-to-mesenchymal transition and prostate cancer metastasis
D Xie, C Gore, J Liu, RC Pong, R Mason, G Hao, M Long, W Kabbani, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (6), 2485-2490, 2010
2692010
Inhibition of potentially lethal DNA damage repair in human tumor cells by β-lapachone, an activator of topoisomerase I
DA Boothman, DK Trask, AB Pardee
Cancer research 49 (3), 605-612, 1989
2631989
Photoactivation switch from type II to type I reactions by electron-rich micelles for improved photodynamic therapy of cancer cells under hypoxia
H Ding, H Yu, Y Dong, R Tian, G Huang, DA Boothman, BD Sumer, J Gao
Journal of Controlled Release 156 (3), 276-280, 2011
2422011
Identification and characterization of X-ray-induced proteins in human cells
DA Boothman, I Bouvard, EN Hughes
Cancer Research 49 (11), 2871-2878, 1989
2391989
Overcoming Endosomal Barrier by Amphotericin B-Loaded Dual pH-Responsive PDMA-b-PDPA Micelleplexes for siRNA Delivery
H Yu, Y Zou, Y Wang, X Huang, G Huang, BD Sumer, DA Boothman, ...
ACS nano 5 (11), 9246-9255, 2011
2342011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20